is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mieder, A. Het Kasteel van Dom Emanuel en Emilia van Nassau te Wgchen. Bulletin van den Nederl. Oudheidk. Bond. 1903, bl. 228—236; 1904, bl. 26—29; 93—96 met afbeeld.

Bijzonderheden betrekkelijk het leven en karakter van Don Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Nijhoffs Bydr. D. II.

Mulder, L. Emilia van Nassau, de Gids, 1880.

Het Kasteel te Wichen. Handelsblad, 3 Sept. 1902.

Quack, J. M. L. Een bezoek aan de begraafplaats der Ned. Herv. Gemeente te Wychen. Geld. Volksalm. 1894.

Quack, J. C. W. De slag bij Niftrik, 30 julij 1388. Geld. Volksalm. 1892.

Schevichaven, H. D. J. van, De overwinning bij Niftrik en de kapel aldaar. Penschetsen III.

Over- en Neder Asselt. Sloet en van Veen. Regist. op de Leenaktenb. 1' st. bl. 52—68.

St. Waldrik. De Gelderlander, 19 Aug. 1900.

St. Walricus, te Over Asselt. Jaarverslag der Prov. Geld. Arch. Comm. Bijdr. en Meded. van Gelre. D. VII, bl. XXVII.

Het Benedictijner Prioraat te Overasselt. De Aarde en hare Volken 1901, afl. 2.

Nederlendische Zeitung von dem Scharmuetzel bey Nemvvegen auf die Mouckerheyde, und vor Bommel beschehen, 1574, z. pl. een vel fol.

Een exemplaar berust in de Gr. hertogl. bibl. te Darmstadt,

No. 195/10. N. 15.

Vera relatione della rotta che è stata data in Fiandra al conté Lodovico di Nansao, con molti altri signori che lo seguivano, nel giorno 14 d'Aprile 1574. Con il numero de prigioni e della gente morta e sbarratata, et altri assai particolari notabili. Stampata in Milano etrestampata in Bologna, 1574, 4°. 8 pag.

Gedichten op de nederlaag van graaf Lodewijk van Nassau, op de Mokerheide, 14 Apr. 1574. Nederl. Geschiedzangen II, bl. 120.

Neulleners, P. La Bataille de Mook. Public, de la Soc. hist. et archéol. dans le duché de Limbourg, 1893.