is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HALLO, J. F. Open brief aan de Nijmeegsche spoorweg-commissie. Cleve, 18G3, 1 vel fol.

Statuten der Nijmeegsche Spoorweg-Maatschappij, vastgesteld in de vergadering van 30 April 18G3. Nijm. (1863) 8°.

Nijmeegsche Spoorweg-maatschappij. Akte van Vennootschap. Nijm. (1863), 8°.

Geil, W. G. C. Bruggen over de Waal en Rijn (dd. Maastricht, 13 Febr. 1804) 8".

Memorie betreffende de Merwe- en Waal-Spoorweg (Dordrecht Papendrecht-Gorinchem-Tiel-Arnhem-Nijmegen). Dordrecht. 1865, 8°. met kaart.

Roggen, M. A. van, Aan de aandeelhouders van de Nijmeegsche spoorweg maatschappij. Nijm. (1865) 8°.

Roggen, J. M. Graadt van, De overbrugging te Nijmegen. Nijm. 1865, 8\ Nijmeegsche Spoorwegzaken. Bijvoegsel behoorende bij de „Nijmeegsche Nieuwsbode", van 11 April 1868 en vervolg, N03. 4, 26, 23 en 32.

Geschiedenis der Spoorwegbeweging en beschouwingen daaromtrent.

Nierstrasz, N. H. De Spoorweg Nijmegen—Arnhem, met de overbrugging van de Waal en Rijn; met 3 bijlagen en 2 kaarten, 's Hertogenb. 1869, 8°.

Aan de lezers der „Nijmeegsche Nieuwsbode." Heugelijk bericht omtrent den Spoorweg Nijmegen—Arnhem. Nijm. (1872) 1 vel fol.

Uittreksel uit de « Arohemsche Courant" van '2 Nov. 187*2, bevattende

een verslag van de avondzitting van den Arnh. Gemeenteraad. 31 Oct.

1872, waarin wordt medegedeeld dat de overbrugging van den spoorweg Arnhem—Nijmegen binnen kort haar beslag zal verkrijgen.

[Roggen, J. H. Graadt van,] De Spoorweg Arnhem—Nijmegen en zijn naaste gevolgen voor het spoorwegverkeer in Nederland, dd. Nijm. Mei 1873, 8°.

[Roggen, M. A]. Aan de leden der Staten-Generaal. Een open brief van Noviomagensis. Nijm. 1873. 8°.

Berkum, G. van, Spoorweg Arnhem—Nijmegen en overbrugging voor de Stad. Arnh. 1875. 8°. met kaart.

Stieltjes, F. J. Het vóór en tegen van verschillende spoor wegrichtingen tusschen Arnhem en Nijmegen. Rott. 1875, 8". met een plaat.