is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Aanhangsel.

Biographiën en genealogiën van beroemde Nijmegenaars.

De hier opgesomde personen waren Nijmegenaars van geboorte, of hebben te dezer stede geleefd. Zijn zij vermeld in Van der Aa's Biographisch Woordenboek, dan is onderstaand de bladzijde opgegeven van het deel, waarin hun naam aldaar, volgens alphabetische rangorde, te vinden is. Daartoe wordt verwezen naar de folio uitgave van dat werk, van Van Harderwijk en Schotel. In de meeste gevallen vindt men daar bronnen opgegeven voor verder onderzoek, alsmede lijsten der door geleerden en letterkundigen in casu uitgegeven geschriften. Het spreekt van zelf, dat de beroemdheid en bekendheid van de meesten der genoemde personen zeer betrekkelijk zijn. Immers tel brille au second rang, qui s'éclipse au premier." In vele gevallen zou men dan ook kunnen volstaan met de „beroemdheid" terug te brengen tot: „onder hun tijdgenoten te dezer stede bekende personen." AELBERTS, G. portretschilder t omtr. 1765. Aa 54. ALEXANDER, F. S. Geneeskundige 1787—1854. Aa 54. ANTONIANÜS, J. (Johan van St. Anthonis) prior van het

Broerenklooster, Aa 99.

ARNTZENIUS, J. H. rector der Apost. School. Letterkundige

1735—1797. Aa 119.

BERCHEN, W. VAN, Geld. Kroniekschrijver 15e eeuw. Aa 106. Sloet, Voorwoord bij zijn uitgave van Van Berchen's Kroniek. Van Schevichaven. Penschetsen I, bl. 53. *)

*) Omtrent van Berchen's Kanunnikaat, dat door Sloet betwijfeld werd, bestaat thans zekerheid. In de Brabantsehe Kroniek noemt hij zich: ego Wilhelmus de Berchen, canonicus ecelesie imperialis urbis