is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERGH, L. VAN DEN, dichter 17® eeuw. Geld. Volksalm. 1837. Van Schevichaven P. G. N. C. 27 Nov. 1898.

BERGH, L. Ph. C. VAN DEN, rijksarchivaris en letterkundige. Levensber. d. afgest. medel. v. d. Mü. v. Nederl. Letterkunde, 1882.

BERKENBOOM, B. Kunstschilderes t 1771. Aa 130.

M. Kunstschilder, t omtr. 1710. Aa 130.

BETOUW, J. INDE, rechtsgeleerde en oudheidkundige, 1731— 1820, Aa 140.

BEYERINCK, F. waterbouwkundige 1766—1838, Aa 84.

W. „ „ „ 1756—1808, Aa 84.

BORN, D. godgeleerde. Slichtenhorst bl. 37.

BOSKAM, J. stempelsnijder, 17e eeuw, Aa 317.

BRONKHORST, J. VAN (Joh. Novio- of Neomagus); letterk. en mathematicus 1494—1570; Aa 434.

BUSAEUS (BUYS,) G. Godgeleerde, 1538-1581. Aa 511

— — J. „ 1547—1611. „ 511

— P. „ 1540—1587. „ 511

CANIS, H. rechtsgeleerde 1531—1619, Aa 33.

— — — J. ook Canisuis, burgemr. van Nijm. f1553, Aa31.

CANISIUS, J. contrapuntist, 1554—1617, Aa 31.

P. godgeleerde S. J. 1521—1577 Aa 33. Pfülf,

O, der selige p. P. Canisius. in seinen tugendreichen Leben dargestelt. Einsiedlen, Waldshut. Koln. 1897, mit illustr. Michel, P. L. Vie du bienh. Pierre Canisius, d'après le p. J. Boero et des documents inédits av. grav, 1897.; Braunsberger, O. De zal. Petr. Canisius, Korte levensschets en gebeden; naar het Duitsch, Leid. 1897. Wiel, G. W. van de, De zal. P. Canisius, een leerzame geschiedenis voor Roomsch en Protestant. Arnh. z. j. Seguin, E. Leven van den gelukz. P. Canisius, vert. door P. Bongaerts. bijgewerkt, enz. door H. J. Allard (1897). De

Novi[ma]gensis." Nogmaals in de Kroniek van Arkel, die hij zegt geschreven te zijn: //per me Wilhelmum de Berchen, canonicum ecclesie almitlui signiferi prothomartiris Stephani, insignis Novimagensis Coloniensis diocesis." Beide deze geschriften berusten in de Bourgondische bibliotheek te Brussel Bijdr. Vad. Geschied, en Oudheidk. 4« R. D II, bl. 27.