is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerwaarde pater P. Canisius. Godsdienstvr. 1829, XXIII. 259; 1840, XLV, 270. De gelukz. P. Canisius, Aldaar, 1864, XCIII, 147; 1865 XCIV, 230; XCV, 34, 134, Allard, H. J. De zal. P. Canisius, Pius Alm. 1882, m. portr.; Dezelfde: Canisiana, Stud. op godsdienst, wetensch en letterk. gebied, 30® jrg. D. L., LII, LVII; Brouwers, J. W. Petr. Canisius, Kath. Volkalm. 1866; Nieuwenhoff, W. van, Een beroemd Nijmegenaar der XVI6 eeuw, Stud. op godsdienstig. enz. XLIX, 1. Dezelfde. Twee jaren arbeids van Canisius; aldaar LI, 249; Looijen, A. A. Het feest ter eere van den zal. P. Canisius, te Nijm. Ver. Chr. St. XX. 1866, 321. Een protestantsche stem over den zal. P. Canisius (vertal. van een artikel in de Alg. Schweizer Zeitung) de Gelderlander 2 Maart 1900; Lans J. R. van der. De zal. P. Canisius, Kathol. Illustr. XXXI. 153; 304. Bergh. L. Ph. C. Het Nijm. geslacht Canis. Nijhoff's Bijdr. N. E. D. IV. Bongaerts P. Stamlijst der familie Canis. 'sGravenh. 1865. Von Brücken Fock, B. F. W. Canisiana. Geneal. Herald. Archief 1900.

CLEMENS, C. H. dichter en letterkundige, 1808—1841. Aal31.

CRANEFELDT, F. VAN, staatsman 1473—1564, Aa 255.

CULTIFICIS, (Messemakers) E. godgeleerde (gaf het eerste boek uit dat te Xijmegen gedrukt werd), 15 eeuw. Aa 281 uitvoeriger Meijer, G. A. Dominikaner klooster en statie te Nijm. 1892, bl. 43.

DIEMERBROECK, Y. VAN, geneeskundige; 1606—1674. Aa 50.

DRIELLIUS, G. godgeleerde, 16" eeuw. Aa 104.

EYNDEN, F. VAN DEN, Kunstschilder, 1694—1742, Aa 92.

— J. kunstschilder, 1733—1824 Aa 92.

— — — r. Met v. der Willigen schrijver der Geschied, d. vad. Schilderk. 1747—1819. Aa 92.

FABER, P. godgeleerde. 1479—1525. Aa 1.

FABRITIUS, G. prof. in de godgeleerdh. f 1628. Aa 3.

FAGEL, F. N. Krijgsman 1645—1718. Aa 9.

— N. Staatsman, 1620—1G95. Aa 5.

FALCOBURGENSIS, G. (van Valkenburg) 1538-1578. Klassieke taal- en oudheidkundige; dichter, Aa 11.

FRANCKEN, A. godgeleerde, 1790—1857, Aa 60.

GELDENHAUER, G. (Noviomagus, van Nimwegen), geschied-