is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

STOCADE, N. VAN HELT, kunstschilder, 1614—1669, Aa 317; Moes, Amst. Jaarboekje, 1902; van Schevichaven Penschetsen III.

SUCHTELEN, J. H. VAN, bouwkundige en teekenaar. 1722— 1768. Aa 334.

SWEERTS, Y. zeeheld. 1622—1673 Aa 348.

TEYLER, J. Hoogleeraar, daarna kunstschilder en graveur t 1712. Aa 27.

TRICHT, A. VAN, (Trichtius), letterkundige en dichter 1510—1580. Aa 63.

TRIEST, J. E. VAN. geschiedschrijver, 1589, Aa 64.

VENATOR, J. predikant alhier 1592—1598. Lindeboom, J. Venator. Eene bijdrage tot de vroegste geschied, der Remonstranten Ned. Arch. voor Kerkgesch. D. IV. 1905.

VONCK, C. W. rechtsgeleerde 1725—1769. Aa 98; Y. H. Rogge. Oud Holland 1899.

WART, D. A. VAN DE, teekenaar en tooneelschrij ver 1768— 1824, Aa 17.