is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen dat de machine geen slachtoffers kan maken en zoo dit onverhoopt toch gebeurt, dan stelt thans de wet het bedrijf aansprakelijk. De werkplaats moet uiteen technischhygiënisch oogpunt zóó zijn ingericht, dat schade aan het menschelijk organisme voorkomen wordt, dat zoo min mogelijk wordt overgelaten aan het toeval of het gezond verstand, het juiste inzicht, de noodige voorzichtigheid, goede zindelijkheidsbegrippen in voldoende mate aanwezig zijn bij den arbeider, die zich aan de poort komt aanmelden. Wij behoeven geen geopende deur in te trappen, deze begrippen zijn thans vrij algemeen aanvaard, doch aan de juiste toepassing en het goed inzicht ontbreekt nog veelal wat.

Geen wonder — met welwillendheid, met een goed hart, met humane begrippen kan men er niet komen; deze karaktereigenschappen moeten den onderbouw vormen van positief weten, van voldoende kennis der wisselwerking tusschen de gezondheid en de omstandigheden waarin geleefd en gearbeid wordt. Men moet, wil men met juist besef, met bewustheid zorgen voor de gezondheid diergenen, die in het bedrijf werken, wil men de nadeelige gevolgen van den arbeid zooveel mogelijk ondervangen, allereerst met voldoende kennis gewapend zijn omtrent de gevaren, die voortspruiten uit de talrijke factoren welke het organisme bedreigen. Als de arbeider, die werkt bij zeer hooge temperaturen, een stoker op een mailboot, een polsversnelling vertoont boven de 120 slagen per minuut, dan behoort de superieur te weten dat de ge-