is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sparing en keurig afwerken van het fabrikaat, doch ook om de menschheid te dienen. Zij moeten zóó zijn gemaakt, dat zij de gevaren van het bedrijf verminderen — een loodwitfabriek kan bijna geheel automatisch werken —, doch zij mogen zéér zeker niet de gevaren vermeerderen of nieuwe beroepsziekten verwekken. Een weefgetouw, een rotatiepers, die een oorverdoovend gedruisch maken en den arbeiders keteldoofheid bezorgen of wel door de veroorzaakte trillingen stoornissen te weeg brengen in het ruggemerg of in de functie van dit orgaan, een machine die den bedienenden arbeider tot zulk een spoed dwingt om hare behoefte te bevredigen dat de man zenuwziek wordt, een oven van dusdanige constructie dat de stoker blootgesteld is aan heftig stralende hitte ... zij storen de normale functie van de organen. Wil men dergelijke uit een hygiënisch en medisch oogpunt foutieve constructies van machinerieën, eene slechte inrichting der werkplaatsen ontgaan, dan moet de aandacht op de hygiënische zijde van het vraagstuk gevestigd worden, dan moet het dirigeerend hoofd voldoende kennis hebben van het ontstaan der beroepsziekten. Wanneer een stoomketel gebouwd wordt, mag niet alleen gevraagd worden naar eene constructie welke het grootste nuttig effect van de brandstof waarborgen, doch tevens of hij geen of weinig warmte uitstraalt en deze laatste overweging kan alleen dan zwaar gelden, wanneer goed in onze hersenen is opgenomen het nadeel dat het werken bij hooge temperaturen met zich brengt.