is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch er is nog meer — vermoedelijk zullen velen van u met de noodige illusies en idealen het studieleven verlaten; hopelijk zult gij wenschen met de arbeiders waarmede gij samen zult werken in aangename verhouding te leven, eene verhouding geboren uit de goede zorgen waarmede gij hen beschermt tegen de gevaren welke hen by den arbeid omringen. Velen zijn in dit opzicht teleurgesteld, en zullen nog worden teleurgesteld; op de oorzaken hiervan in te gaan ligt thans niet op onzen weg. Doch een van de zaken, die u het meest zullen teleurstellen, is het wantrouwen waarmede uwe raadgevingen, met goede bedoeling in het belang van de gezondheid aan de arbeiders gegeven, worden in den wind geslagen. Maar men volgt alleen dan een raad op, als men de redenen waarop hij gebaseerd is, begrijpt en waardeert; gij zult dus vaak als cursant voor arbeiders dienen op te treden, hun de motieven duidelijk moeten uitleggen. Doch dit is alleen dengene mogelijk, die zelf goed inzicht in de zaken heeft, die zelf de vraagstukken welke zich voordoen goed doorzien en doorvoeld heeft. Wie volstaat met aanplakken van kaarten, waarop categorisch raadgevingen staan vermeld, kan moeielyk verwachten, dat de arbeider, wiens lagere schoolstudie lang achter den rug is, en die overigens tot verdere ontwikkeling geen gelegenheid had, onmiddellijk de doelmatigheid der gegeven wenken inziet en zich het ongemak, dat de invidueele maatregelen gewoonlijk met zich brengen, wil getroosten.