is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijfshygiëne weinig of niets terecht komt, terwijl toch bij de bestudeering van de ziekteoorzaken de juiste kennis noodig is van de omstandigheden waaronder de zieke gewerkt heeft, en van de schadelijke factoren die hij op zijn arbeidsweg ontmoette. Heeft de bedrijfshygiëne dan hare sporen niet verdiend? Het tegendeel is waar; als ééne wetenschap op fraaie resultaten kan bogen, dan is het zonder twijfel de beroepshygiëne. Als wij vergelijken de fabrieken van een halve eeuw geleden met de huidige toestanden, als wij modelfabrieken bezoeken, fraai en ruim gebouwd, met keurig werkende toestellen voor stofafzuiging, uitnemende trekkasten die de giftige gassen afvoeren, als wij bedenken dat vroeger giftige stoffen bewerkt werden zonder eenigen voorzorgsmaatregel, dat van ommantelde glasovens geen sprake was, dan kan de technische hygiëne op een roemrijk verleden bogen. Aan den invloed van hare woordvoerders danken wij diepgaande studiën over de phosphornecrose, over de caissonziekten, over de chronische loodvergiftiging. In ons land hebben aeze onderzoekingen weerklank gevonden en daaraan is te danken de uitnemende wet tot verbod van witten phosphor, in Frankrijk het verbod van de aanwending van loodhoudende verven enz.

Dat het buitenland ons ver vooruit is, kan deels verklaard worden uit de grootere beteekenis welke de industrie daar heeft, vergeleken met ons land. Toch zijn ook daar nog veel ijverige woordvoerders te vinden die