is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrie, zal zich een oordeel hebben te vormen over nachtarbeid, over verkorting van den arbeidsdag, over het leerlingwezen. De bestrijding der tuberculose, voorzoover zij als vakziekte (steenhouwers), als „werkplaatsziekte" optreedt, zal ook zijn aandacht vergen en de student zal zich ernstig hebben af te vragen of hij onbeslagen zich op het ijs mag wagen, of hij de sociaalhygiënische zijde van deze vraagstukken kan verwaarloozen.

Nemen wij het actueel vraagstuk der chronische loodvergiftiging, het saturnisme als toelichtend voorbeeld, dat de jonge deskundige deskundig zal moeten beoordeelen, wil hij niet, laat ons zeggen „groen" het maatschappelijk leven beginnen.

Dadelijk zal hij zich geplaatst zien voor een dilemma: moet men de chronische loodvergiftiging weren door individueele maatregelen, door een goede technische inrichting der loodwitfabriek, moet de wetgever den knoop doorhakken en kort en goed het gebruik van loodverbindingen verbieden, en moeten ons dus bespaard worden de proefnemingen, welke gehouden zijn alvorens het besluit der uitbanning van den witten phosphor viel.

Wil met kennis van zaken een oordeel gevormd worden, dan zal men allereerst ingewijd moeten zijn in de wijze, waarop het lood in het organisme binnen dringt. Vervolgens zal men met de verschijnselen van het chronisch saturnisme, zooal niet bekend moeten zijn, dan toch