is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, het afschuren, het afbranden en afstooten van oude verf onmogelijk is zonder de resorptie van kleine hoeveelheden lood, al is men van huis uit nog zoo zindelijk, — dat via de huid, vooral als kleine wondjes aanwezig zijn, opname van lood in het lichaam mogelijk is, — dan zal men als technicus beter voorbereid voor de vraag staan of loodhoudende verven gehandhaafd moeten blijven. Dan zult ge overwegen of ge de gevaren van het saturnisme bij schilders voldoende ondervangen acht door voorschriften als: bij het branden of afkrabben van oude verf, draagt een respirator, rookt en pruimt niet tijdens den arbeid, wascht telkenmale uwe handen onderneemt eenige malen per dag het lastige en tijdroovende werk alle verfdeelen van onder de nagels te verwijderen, borstelt eenige malen per dag uwe tanden enz. Dan zult ge overwegen of het oude standpunt, dat vroeger bij ongevallen ingenomen werd, dat de meeste ongelukken aan onvoorzichtigheid te wijten waren, hier gehandhaafd mag blijven, of men dus moet vasthouden aan de oude uitspraak: de loodvergiftigingen zijn te wijten aan onvoorzichtigheid — de menschen moeten voorzichtigheid leeren.

Wanneer gij gewapend met uwe kennis van de sluipende wijze waarop de loodintoxicatie tot stand komt, beseft hoe moeilijk zij in de praktijk te voorkomen is, en hebt leeren overzien wat de chronische loodvergiftiging beteekent voor de gezondheid van groote categorieën arbeiders, dan zal met bewustheid uw eindoordeel ge-