is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om by ons voorbeeld te blijven, de giftige eigenschappen van het lood kennen, doch ook de arbeidsmethoden, de woningtoestanden, de voeding, den arbeidsduur, de omstandigheden waaronder gewerkt wordt (stukwerk, taakwerk) enz. beschouwen, omdat de mogelijkheid bestaat, dat deze invloeden zich laten gelden by de meerdere frequentie of de ernstiger uitingen van de loodvergiftiging. De medicus kan den technoloog, den socioloog niet missen, allerminst de chemische technologie. De physiologie en de toxicologie zullen de vraag beantwoorden of het zinkoxy de vergiftige eigenschappen bezit — de techniek of het zinkwit gelijkwaardig is aan het loodwit. Beide uitingen moeten elkaar aanvullen en steunen, doch dit is alleen mogelijk als zij elkander begrijpen. De technoloog, de ingenieur moet beseffen waar het om gaat, moet ingewijd zijn in de grondbeginselen der bedrijfshygiëne, en de medische en physiologische wetten waarop deze wetenschap rust, kennen.

Hiermede is reeds grootendeels betoogd het bestaansrecht der bedrijfshygiëne als afzonderlijke wetenschap, naverwant aan en afstammende van de algemeene hygiëne. Het afgebakend terrein, de noodzakelijke kennis der beroepsziekten, de takrijke en veelomvattende vraagstukken welke zij moet oplossen, de groote sociale beteekenis geven haar recht op een bijzondere plaats. Zij neemt onder hare hoede het arbeidend individu, dat beschermd moet worden tegen de nadeelen welke uit de uitoefening van het beroep voorkomen, en tegen het