is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongevallenrisico waaraan de arbeiders blootstaan. Op haar weg ligt het te onderzoeken op welke wijze myngasontploffingen voorkomen, hoe de machines beveiligd, hoe stof en giftige gassen verwijderd kunnen worden, evenals de vaststelling van den normalen arbeidsduur op physiologische gronden.

Indien deze inleiding tot onze samenkomsten het gevolg kan hebben, dat bij de toehoorders de belangstelling gewekt is of verlevendigd, dat bij velen van u de lust is geboren, nu of later zich te geven aan de beantwoording der vele vragen die, zeker voor ons land, zich op dit gebied nog voordoen, dan zal hun een moeilijk maar dankbaar werk wachten. Doch wanneer de toekomstige wetenschappelijke en technische leiders van onze industrie doordrongen worden van de groote verantwoordelijkheid die op hen zal rusten, dan is zonder twijfel veel bereikt.

* *

*

Ten slotte rust op mij de aangename plicht het bestuur van de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische ingenieurs en architecten, erkentelijkheid te betuigen voor het nemen van het initiatief tot deze voordrachten en aan de autoriteiten, die welwillend een lokaal met hulpmiddelen beschikbaar stelden.