is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H°ffPrijs gebVTl'25(ï)neeSkUndi8e G'dS V°°r den Scheepskapitein. Geïll.

Homo Snm. De invloed van bloemen en planten op het Menschelijk Karakter. ken boekje voor ouders en opvoeders. Prijs f 0,25.

Jae°bsen^(Dr.^^.^Carel^ var^Mander. (1548-1606) Dichter en prozaschrij-

JaP\kroefebri'ft.) Prijs ft^1 ***" verbrnikscoöP"»«e- Academisch Japikse (Dr. H.) Licht- en andere Stralen. Prijs f 0,90.

Knuttel (Dr. J. A. N.) Het Geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming. Prijs f 4,90, geb. f 5,75.

LeOPfOl0 95Dgeb f35 Stoi8che WiJ'Bhei<1- Tweede vermeerderde druk. Prija

De Misdadige Jeugd In het Havenbedrijf. Prijs f0,50.

Morl? KtJ"s.t.en. Maatschappij. Gewone Editie. Prijs f 2,60, geb

f 3,2o. uuie Editie in percament f 12,50. •)

POlTrij9Krfnu.5Öal1 (Mr" W° Frederik Nagtglas, uitzijn werken geschetst.

De Rikor"k,",rlchtl?.?l V?enhalzel'- Afdrukken van indrukken door. »Een onherroepelijk Verlorene'. Met een voorrede van Prof. Mr D Simons. Prijs f 0,75. (2e druk).

Ros (J. D.) Het ontwerpen van Vlakornament. Met een voorrede van H. J. de Groot. Met ruim 300 illustraties waarvan 8 in kleuren. Prijs 1 «»—> geb. f 3,/o of in 6 stukken compleet il f 0,50.*)

Ros (J. D.) De Nieuwe Richting in het Teekenonderwjjs. Prijs f 0,30.

Spiekman (H.) en Schatting (L.) Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het leeft! Ie en 2e druk. Uitverkocht.

Stipriaan Lnïscius (Mr. J M van). Karakter. Uitgegeven tot nut der

?nn- t". Jo?S.el1„eden- Priis f °'10 <bii 80 ex- ter verspreiding 0,0o, bij 100 ex. f 0,03.) 2e druk. 4e—6e duizendtal.

Uitgaven der Soelaal-Technlsche Vereeniglng van Democratische Ingeneurs en Architecten. No. 1. Beschouwingen over het ontwerp Arbeidswet 1904. 2e druk. Prijs f 0,60. v ^ u" omwerp Ar

No. 2. Woningtoestanden in Nederland. Prijs f 1,50, *)

Treslong (H. van) Civitas. Eene inleiding tot de Philosophie der Gemeenschap. Deel I. De Wetten van het Gemeenschapsleven. Deel II. De Metaphysica der Gemeenschap. Prijs in 2 deelen f4.90, geb. f5,90*)

Waard Jr. (C. de). De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Uitgegeven met steun van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Prijs f 2,70. *)

Belletrie.

Antonio (Mr.) Nieuwe Schetsen uit de Tweede Kamer onder het MinisterieKuyper. Met 60 karikaturen van Dirk Nijland. Prijs gecart. f2,25.