is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Assche (Piet van). Marcus en Theus. Met omslag en bandversiering van U. Nijland. Prijs ing. f 2,90, geb. f 3,50.

Brosse (M.J.). Achter de Coulissen. Met omslag en bandversiering van I. Israels. Prijs mg. f 2,40, geb. f 2,90.

Brusse (M. J.). Boefje. Naar het leven verteld. Met een voorrede van Johan de Meester, 8e druk. Met omslag en bandversiering van Steinlen en een portretschets van den schrijver door D. Nijland. Prijs f 1 50 geb. f 1,90. ' '

Brusse (M. J.). Godsdienst in de Zandstraat. Het nachtwerk van Jeruel (10e duizendtal). Uitverkocht.

Brosse (M. J.). Een dierenkolonie in een Groote Stad. Geïllustreerd door W. F. A. I. Vaarzon Morel. Voorwoord van Dr. J. Büttikofer. 2e druk. Prijs f 1,—, geb. f 1,40.

Brosse (M. J.). Landlooperij. Men een kopergravure van Prof. P. Dupont.

"J'jckets van z'jn hand is op het omslag gereproduceerd. Prijs i 1,90, geb. f 2,50.

Brosse (M. J.). In de Nachtbuurt. Prijs f 0,35.

Canter (Bernard) Twee weken Bedelaar. Derde druk. Met 2 portretten Prijs f 0,35.

Carelsen (Geertruida). Noord-Hollandsche Vertellingen. Met omslag en bandversiering van Kees van Dongen. Prijs f 2,40, geb. f 2,90.

Coenen (Frans). Burgermenschen. Prijs f 2,90, geb. f 3,50.

Coenen (Frans) De Zomergenoegens van de Familie Kramp. Prijs f 0,25.

Gorki (Maxim). Slaapstee (Nachtasylj. Uit de onderste lagen der samenleving, fooneelspel in 4 bedrijven, vertaald door Henri Hartog. 2e druk. Prijs f 1,25, geb. f 1,65.

Hartog (Henri). Sjofelen. Verzameling van de nagelaten werken van den schrijver met zijn portret. Voorrede van Lodewijk van Devssel. Priis ing. f 2,90, geb. f 3,50. ' y

Hartog (Henri). In d'r nieuwe woning. Prijs f 0,30.

Hartog (Henri). Een Eigenwijs Schrijfster. (Anna de Savornin Lohman), Prijs f 0,25. "

Krede Ben Heik. Achmed gezegd de dorst naar het schoone. Het boek Ontluiking. Oorspronkelijke roman, ing. in 3 deelen f 7,50, geb. in linnen band met gouden stempel f 8,50. •)

Leonhard (Frits). Aan lager wal. Oorspronkelijke roman. Omslagteekening van Aarts. Prijs f 2,40, geb. f 2,90.

Leonhard (Frits). Het Knechtje. Oorspronkelijke roman. Omslag en bandversiering van D. Nijland. Prijs f 2,90, geb. f 3,50 *)

Leonhard (Frits). Kleine Bandeloozen. Omslag en bandteekening van D Nijland. Prijs f 1,50, geb. f 1,90. *)

Leonhard (Frits). Emigranten. Tooneelspel in 3 bedrijven. Prijs f 1,25, geb. 1,60.

Loveling (Virginie). Erfelijk belast. Oorspronkelijke roman. Met portret Prijs f 2,90, geb. f 3,50.

.. 11 | mt