is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schatter (Lodewijk de). Verzen. Prijs f 1,—.

Shelly (Percy Bysshe). Alastor of de Geest der Eenzaamheid. In Nederlandsche Verzen overgebracht door Dr. K. H. de Raaf. Met portret: en een voorrede door Willem Kloos. Prijs f 0,90, geb. f 1,50.

Liedjes, Wijzen en Prentjes.

Speenhoff (J. H.) Ie Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Speenhoff (J. H.) 2e Bundel. Prijs f 0.95, geb. f 1,50. •)

Speenhoff (J. H.. 3e Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Speenhoff (J. H.) 4e Bundel. Prijs f 0,95, geb. f 1,50. *)

Boeken voor Jongens en Meisjes.

Abblng van Houweninge (Mevr. N.). Lente, Zomer, Herfst en Winter. Een sprookje met rijke illustraties van P. Comelis de Moor. Een Luxe boek voor jonge kinderen op zwaar geschept Hollandsch papier.

Prijs f 2,50, geb. f 3,50.

Brnsse (M. X) Een Dierenkolonie in een Groote stad. Met 25 illustraties van W. F. A. I. Vaarzon Morel en een voorwoord van Dr. J. Büttikofer. Prijs f 1,—, geb. f 1,40.

Gogh-Kaulbach (Anna ven) Hektor. De Geschiedenis van een hond. Fraai geïllustreerd door J. B. Heukelom. Prijs f 0,90, geb. f 1,25.

Heukelom (J. B.) Op en om het Krabbelbaantje. 15 prenten in 5 kleuren, o)) den steen geteekend. Met vertelseltjes en rijmpjes van Margaretha. Prys gecart. f 1,25. *) 6

Veth (Comelis). Uzeltje. Een prentenboek in 3 kleuren op den steen ireteekend. Prijs gecart. f 1,25. •) re

*) Uitvoerige prospectus wordt op aanvraag toegezonden.