is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adressen — De Surinaamsche —. Utrecht 1859. 8'.

Afgevaardigden — Onze —, bevattende portretten eii biographieën der leden van de 1" en 2e Kamer der Staten-Generaal. Rotterdam 1897. kl. 8°.

Agnew (WiLL. Fischer), The law of trusts in British Iudia. \\ ith app. Calcutta etc. 1882. 8°.

Albrecllt's Klapper op de wetboeken, het Staatsblad en de daarbij behoor. Bijbl. van Ned.-Indië, 181G—189G, 97. Bijgew. door P. Lantermans. 2 dia. Leiden, Batavia [1897], 98. gr. 8°.

Allendorf (Hans), Der Zuzug in die Stiidte, seine Gestaltung uud Bedeutung für dieselben in der Gegenwart. Eiu Beitrag zur Statistik der Binnenwanderungen, mit bes. Beriicks. der Zuzugsverhaltnisse der Stadt Halle a. S. im J. 1899. Jena 1901. 8\

Samml. uationalökon. u. statist. Abli., XXX.

Alliance — The Industrial Chi'istian —. A history. 1891 1898. New York. 8°. — With ill.

41]ihen (H. van), Java en het kuituurstelsel. 2 stn. 's Gravenhage 18G9, 70. 8°. A-

llplioiise (d') — Benige hoofdstukken uit het Aper^u sur la Hollande, prés. a S. E. Ie Ministre de 1'Intérieur, par —. 's Gravenhage 1900. -1 . Bijdr. tot de statist. van Ned. N. Volgr., I.

Alialvse des observations des Tribunanx d'Appel et du Iribunal de Cassation sur le Projet de Code Civil, rapprochées du texte. Paris an XI (1802). 4°.

Andreae (S. J. Fockema), Het rechtsgeleerd bedrijf in Nederland. Rede. Leiden 1891. 8°.

Vllilliesseil (O.) en H. »T. van Lis, Het Nederlandsch staatsdomein en zijn beheer, toegel. uit de meeningen van verschillende schrijvers, de beslissingen van het bestuur der domeinen en uit de jurisprudentie.

's Gravenhage 1892. 8°.

Vndwoord aan Mr. I. da Costa, ter wederlegging van het stukjen: //Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Herv. gemeente in Nederland." Leiden 1843. 8 .

Vliscllliessen oder abschliessen? Beitrag zur Beantwortung der 1'rage: Wie soll Hamburg sich demniichst zu dem preussischen Zollverbande stellen? Von W....R. Hamburg 1852. 8°.

Ansclinetz (Gerh.), Die gegenwartigen Theorieeu über den Begritl der gesetzgebenden Gewalt und den Umfang des königl. Verordnungsreclits nacli preussischem Staatsrecht. Tübingen 1900. 4 .

Tübinger Universitatsschr., 1899/1900.

Alltillk (G. C.), Handboek voor de invordering van 's Rijks^directe belastingen. 2e dr., bijgew. tot 1 Aug. 1883. Gorinchem 1883. 8 .

Alltillk (G. C.), Handboek voor de invordering van 's Rijks directe belastingen. 3° dr., bijgew. tot 15 Oct. 1899 door P. L. Broeksmit. Gorinchem 1899. 8°.