is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kanck (J. E.), I)e koloniale staatkunde van het kabinet ontvouwd eu beoordeeld. Amsterdam 1861. 8°.

Itailria, in het verleden, in het tegenwoordige en in de toekomst; met een woord over de wensehelijkheid eener reorganisatie der Molukkeu. Door een perkenier. Rotterdam 1870. 8°. A. G.

Ra reis (J. M.), Aanmerkingen over het zoogenaemd enkel en dubbel verband. Waerby de gronden van het aesdoms- en schepeudoms-recht of erv-volginge in Holland worden nagespoord, enz. Amsterdam 1772. 8°.

Itarolill (Jou.), Entlastung der Gemeinden. Lüsung der socialen F rage durch Scliaffung des socialen Staates im freien Staate, usw. Wien 1898. 8°.

Harre (Ernst), Bürgerliches Gesetzbuch und Code Civil. Vergleicheude Darstellung des deutschen uud franz. Bürgerl. Gesetzbuchs. 2° Aull. Berlin 1897. 8".

Ilarsaiiti (Pio), Biao. Bhugi, Em. Brusa e. a., XXIII Settembre MDCCCXCIX. Per le onoranze a Franc. Carrara. Studi giuridici. Torino ecc. 1900. 8°. — Con ritr.

Bartholo [D. W. Scuirr], De ontwikkeling van Java. Een woord aan .1, J. Hasselmau, oud-resident van Djokjokarta. 's Gravenhage 1864. 8°.

Itastert (J. N.), De houding der Tweede Kamer aaD de Grondwet getoetst. Utrecht 1861. 8°.

Itatbie, Cours d'économie politique. Discours d'ouverture. Paris 1864. 8°.

Itattasrlia (Bhuno), La dinarnica del delitto. Napoli 1886. 8°.

Itauiiiliauer (M. M. von), Vrije verkiezingen en afbakening der staatsmagten. Utrecht 1848. 8°.

Itanmstark (Ad.), Was ist das Recht? Mannheim 1874. 8°.

Beaufort (W. H. de), Aan de kiezers. Tot voorlichting. 1, II. 's Gravenhage 1894. 8°.

Beaufort (W. H. de), Tegen Dr. A. Kuyper. Een woord van zelfverdediging en nadere toelichting. Amsterdam 1889. 8".

Bebel (Aug.), Die Frau und der Sozialismus. (Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.) 9° Aufl. Stuttgart 1891. 8°.

Bebel (Aug.), Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ilottingen-Zürich 1884. 8°.

Bebel, Sozialdemokratie und Antisemitismus. Rede. Nebst Nachtr. Berlin 1894. 8°.

Beecaria, Des délits et des peines. Nouv. éd. préc. d'une introd. et acc. d'un cominentaire par Faust. Hélie. Paris 1856. 8°.

Bédarride (J.), Traité du dol et de la fraude en matière civile et commerciale. 2e éd. 4 tom. Paris etc. 1867. 8°.

I