is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedenkingen van eeneu bejaarden kantonregter, tegen het aanhangige Ontwerp van regterlijke inrigtiug. Amsterdam 1860. 8°.

Bedenkingen over belastingen op het inkomen of de bezittingen der ingezetenen en over andere staatsinkomsten. [Door J. J. de Rovehe van Breuoel.] 'sGravenhage 1843. 8°.

Bedenkingen over het Hollandsche zegel-regl, en liet. Fransche regt van registratie. [Door C. R. 3. toe Laer en E. C. Bondt.1 Amsrerdam 1815. 8°.

Bedenkingen op het werkje: Bene waarschuwende stem uit de binnenlanden van Java. Zalt-Boinmel 1852. 8°. A. G.

Bedrijfsbelasting — De —. Wet van 2 Oct. 1893 (Stbl. 119), toegelicht door J. Krcseman. Utrecht 1894. 8°.

Beelaerts van Blokland (Q. J. Tit.), Armenzorg der Ned.-Hervormde Gemeente van 'sGravenhage. 's> Gravenhage 1874. 8°.

Beginselen — Nederlandsche — der zestiende en zeventiende eu Nederlandsche beginselen der negentiende eeuw. Arnhem 1847. 8°.

Beilac (de), Répertoire général du contentieus de la procédure et de la jurisprudence en matière de douanes. 2 torn. Havre 1850. 8°.

Beitrag zur russischen Finanzlage. Eiue Stimme aus Russland im J. 1859. Berlin 1860. 8°.

Belangen — Nederlandsche en Indische — op militair eu financieel gebied, 's Gravenhage 1879. 8°. A. G.

Belangen van Nederland en Nederlands ludië. Haarlem 1841. 8°. A. G.

Belasting — De — op bedrijfs- en andere inkomsten. Wet van 2 Oct 1893 (Stbl. 149), met inl. eu aant. door H. Goeman Bohgesius. Haarlem 1893. 8°.

Belasting op de levensmiddelen bezwarend voor de behoeftisen. Amsterdam 1846. 8°.

Belasting op de rente van de Nationale Schuld. Belasting op de inkomsten. [Door Flor. Adr. van Hall.] Amsterdam 1841. 8 .

Belasting — De plaatselijke directe — te Rotterdam, uitsluitend ten behoeve der belastingschuldigen toegelicht en opgehelderd. Rotterdam 1856. 8°.

Belastingen — Over de — op het gemaal en geslagt. Uitgeg. door de afd. Lijmers der Geldersche Maatsch. van Landbouw. Doesborirh 1848. 8'. b

Belastingvoorstellen — De aanhangige —, toegelicht door een kiezer. Haarlem 1892. 8°.

Bell (A. D.), Arguments in favor of immigration, with au explanatiou of the measures recommended by the Immigrant Union. With ann N. p. 1870. 8°.