is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lioriresilis fH. Goeman), Over cöoperatieve voorschotvereenigingen. Utrecht 1873. 8°.

Bornliuk (Conr.), Die deutsche Sozialgesetzgebung. Systematisch dargestellt. 31" Aufl. Freiburg i. B. usw. 1894. 8°.

Borsari (Luigi), Commentario del Codice Civile Italiano. Tom. I—III. Torino ecc. 1871—77. 8°.

Boscll (L. ten), Een woord na de verkiezing. Open brief aan de redactie van //De Hollander" Leiden 1888. 8°.

Boscll (W.), Het antwoord van J. D van Herwerden aan W. Bosch, getoetst aan de feiten. Arnhem 1860. 8°. A. G.

Bosscher Jn. (B. D.), Regtsgeding, gevoerd voor het Prov. Geregtshof van Zuid-Holland, tusschen J. D. Kruseman en D. Verbeek. Amsterdam 1852. 8°.

BoildfWijllSf (J. H.), Welke zijn de beginselen die aan de toepassing der coöperatieve denkbeelden ten grondslag behooren gelegd te worden? 's Gravenhage 1839. 8°.

Boiljanskv (Jos.), Die gewerblichen Genossenschaften Belgiens. Leipzig 1900. 8 .

Staats- und socialwiss. Foischimgen, XVIII, 3.

Boillllilll (L. J. II.), Waarom worden op Java slechts weinige dispaches opgemaakt? Batavia 1861. 8°.

Braoe (Cu. Louino) — The Children's Aid Sociely of New York. lts history, plan and rcsults. Compil. trom the writings and reports of New York 1893. gr. 8". — With ill.

BrsiCC (Cu. Lorino), Country homes for homcless children. New \ork 1898. 8".

Brace (Cu. Lorino), The dangerous classes of New York and 20 years work among them. New York 1872. 8°.

Brakell (I?. G. B. nu Vaynes van), Wenken bij de beslissing van het Indische vraagstuk. Arnhem 1862. 8°.

Bravurd-Vcyrièrcs (P), Manuel de droit commercial. 4e ed. Paris 1851. 8°.

Bressoil (Japq.), Du crédit public et de la solidite des rentes du royauine des Pays-Bas. Paris 1843. 8°.

ltrief Open — aan alle kiezers in Nederland over de algetneene

verkiezingen in Juni] 1864. Door een kiezer ten platten lande. Amsterdam 1864. 8°.

Open — van een jong-koloniaal aan den //oud-koloniaal",

verdediger(?) van 't cultuurstelsel. Amsterdam 1868. 8°. A. G.

Brief — Vertrouwelijke — aan een lid der Eerste Kamer over de

voltooijiug van 't vestingstelsel, zonder excepties, in acht jaar, cijferloos,

met een goed woord voor de nationale instelling, 's Gravenhage 1874. 8 .

2