is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief — Een — uit de Oost, door [F. L.] G[eerling]. Leiden 18C7. 8°. A. G.

Brief — Open — van een suiker-contractant aan een suiker-makelaar, naar aanleiding eener regeling der suiker-contraeten op Java. Amsterdam 1859. 8°.

Brief — Open — aan een vriend over de woelingen en de onrust in het vaderland, 's Gravenhage 1857. 8°.

Briefe von Deutschen aus Nord-Amerika, mit bes. Beziehung auf die Giessner Auswanderer-Gesellschaft vom J. 1834. Altenburg 1836.8°.

Brieveil — Twee — over de Chinezen en hun landbezit op Java. Tiel 18G1. 8°. A. G.

Brieveil aan eenen Hollandschen regtsgeleerden over de constitutioneele hervorming der Nederlanden. Door eenen voormaligen Franschen gedeputeerde. Uit het Fr. Amsterdam 1S40. 8°.

Brieveil — Japansche —. Missive van Kaiwoe-Naini aan den eerbiedw. Matsdaira Novi no Kami, eerste staatsdienaar voor de zaken met de vreemdelingen van den grootmagtigen Taikoen van Japan. Utrecht 18G6. 8°,

BrifflTS (Tiiom.), The peaccuiaker: free trade, free labour, free thought; or, direct taxation the true principle of political economy, etc. London w. y. 8°.

Briullt M. P. (The Rt. Hon. Joiin). Cartoons from the collectiou of «Mr. Punch." London 1878. 4°.

Brillk CCands. ten), Een woord over het beheer van Indië; over de daarin wenschelijke veranderingen, en over de Indische financiën, na het tienjarig bestuur van G. A. G. P. van der Capellen. Z. pl. 1832. 8°. A. G.

Brissflllilis (Babn.), Opera minora varii argumenti. Ree. etc. Alb. Dieter. Trekell. Lugduui Bat. 1749. f°.

Broecke Az. (Arm. van den), Brief aan een lid van de Tweede Kamer der Stat.-Geu., over het wets-ontwerp, houdende vaststelling des tariefs van het honorarium der notarissen. Middelburg 1847. 8°.

Brooklyu men and their doings. Brooklyn 1901. 4°. — With ill.

Brussel (A. van), De advokaat-generaal Mr. M. Schooneveld P.Jz. en de brand-waarborg-maalschappij De adelaar. Amsterdam 1858. 8°.

Bl'liyil (A. de), Over de suiker-belasting hier te lande, 's Gravenhage 1870. 8°.

Blllillioltz (Alfa. Auo. v.), Yersuche über cinzelne Theile der Theorie des heutigen römischen Rechtes. Berlin 1831. 8°.

Blieelinei' (Liidw.), Darwinismus und Sozialismus oder der Kanipf um das Dasein und die moderue Gesellschaft. Leipzig 1894. 8°.