is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chevttlier (Mich.), L'éeonoinie politique et le socialisme. Discours. Paris 1819. 8°.

Clirétieil (J. F.), Voor of tegen familie-loon? (Lectori beuevolosalutem.) Utrecht 1895. 8°.

Christen — Mag do — eigenaar van staven zijn? Beantwoord tegen het Alg. Handelsblad van 3 Dec. 1847. Amsterdam 1847. 8 .

CllijS (P. O. van der), Besclieidene aanmerkingen op liet ontwerp van wet tot regeling van het Ned. muntwezen, ingediend bij do Tweede Kamer der Stat.-Gen. bij Kon. Boodschap van 25 Maart 1817 (st.-cour. 29 Mrt. 1847). Leiden 1847. 8°.

Cireillilire van Z. E. den Minister van Justitie, betrekkelijk de invoering der Ned. wetgeving. 'sGravenhage 1838. 8°.

Ciriaci (J. P-)> Memorie van bezwaren omtrent bet wets-ontwerp nopens de heffing der grondbelasting in Limburg, aan de 2« Kamer der Stat.-Gen ingediend. Haarlem 18G3. 8°.

Civilgesetxhucll — Rheinisches —, nebst den dasselbe ergiinzenden oder abiindernden Gesetzen. Revid. Uebers. Düsseldort 1877. 8 .

Civilgfsetzbucll —Schweizerisches —. Vorentwurt des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-Departements. Bern 1900. 8°.

('ivilpro/fssonllliiilff — Die — für das deutsche Reich nebst den aul den Civilprozess bezügl. Bestimmungen desiGerichtsverfassungsgesetzes und den Einführungsgesetzen In der Fass. von 20 Mai 1898. Herausgeg. von J. Stkuckmann und R. Kocu. 7° Aufl. Berlin 1900. 8 .

Civil-Prozess-Ol'dliuilg für den Kanton Zug. Voin 15 Okt. 1803. O. O. 8°.

Cliivdeil (Abth.), The England of the Pacific or New Zealand as au English middle-class emigration-field. 2(i ed. London 1879. 8 .

Cocceji Henb. Hl. (Sam. de), Jus civile controversum, ubi illustriores juris controversiao breviter et succincte deciduntur, etc. 2 part. Ed. alt. Francofurti etc. 1740. 4°.

Codde (Cobn. Joan van Affelen), Oratio pro studio jurisprudentiae. Goudae 1755. 4°.

Code civil. Éd. officielle. La Ilaye 1830. 8°.

Cotle civil du canton de Zurich de 1887, trad. et ann. parEBN. Leiib. Paris 1890. 8°.

Code de commerce, suivi: 1°. De la forme de procéder devant les Tribunaux de Commerce et les Cours d'Appel; 2°. De la loi sur le taux de 1'intérêt de 1'argent, etc. 5e ed. Paris 1808. 8 .

Code de commerce en vigueur dans le grand-duché de Luxembourg, avec les lois modificatives et spéciales qui s'y rattachent. Luxembourg 1893. 12°.

Code sur 1'état civil des citoyens. Bruxelles s. a. 8 .