is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diipuirli (Paüi,), Traité pratique de 1'assurance sur la vie. Paria 1900.8°.

Diiijs (J. E. W.), Feminisme en staats-notariaat. Breukelen 1899. 8°.

FlmriiCllS. G rent and «rave qnestious for American politicians, with a topic for America's statesmen. New York etc 1SG5. 8°.

Eek (A. van), Enkele opmerkingen over en naar aanleiding van de cred iet vereen iging en (le beide hypotheeltbimkeii in ^ed. bestemde. Gorincbem 18G2. 8°.

Keilen (Fjied. van), Binuenlandsehe kolonisatie. Amsterdam 1901. S°.

Keilen (Freü. van), Aan den Keizer aller Russen. Amsterdam 1890. 8 .

Effertz (Otto), Katechismus der politischen Oeconomik. 3 Liet. Bonn 1893. 8°.

I. Die rroduction. II. Cousum'ion and Distribution. III. Die gcsellschafllichcn Zusammenhange.

Eielltlllll (Euo. I)'), Socialisme, communisme et collectivisme. Coup d'oeil sur 1'histoire et les doctrines. Paris 1892. 8 .

EinflieliruiIjfSjrCSêtZ zum Bürgcrlichen Geaetzbuche für das Deutsche Reich, erl. von M. Sciierer, Erlangen 1900. 8°.

Die Gesetzgobung des Deulselien Reirhes. Th. I, Bd. XI.

Eilljrabe des Vorsteheramtcs der Kaufmannscbaft zu Königsberg an den Bundesratb des deutscben Reiches in Betr. des wirthschaftlichen Reformplanes des Fürsten Bismarck. Königsberg 1879. 8°.

Elillk Sterk Jit. (A.), Congres-verwikkelingen en pogingen tot ontwikkeling. 's Gravenliage 1857. 8°.

Elillk Sterk Ju. (A.), Een Indisch belang, tevens Nederlandsch belang, ter overweging gegeven, 's Gravenliage 1860. 8 .

Emancipatie — De — der vrouwen en het kiesrcgt, in verband met de steeds grooter wordende behoefte naar ontwikkeling. Delft 1870. 8 .

Klllllieiies (A. van), Het socialisme in z'n twee stroomiugen. Amsterdam z. j. 8°.

Encyklopaedie der Rechtswissenschaft. llerausgeg. von Karl Bibkmeyer. Berlin 1901. 8°.

EiMlenr.mil (F.) [und] C. Gareis, Einfübrnug in das Studium des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich. 2 Ihe. 1", 2" Aufl. Berlin 1896. 8°.

Eng'elberts (W. M.), Nog eens de reorganisatie onzer zeemacht. Een vervolg. Met pl. Amsterdam 1899. 8°.

Enaelliroillier (C. C. E. d'), Open brief aan Z.^ E. den lieer Mr. J. J. L. van der Brugghen. Amsterdam 1857. 83.

Ellirelen (ü. O.), Over consunitieve coöperatie, door middel van contracten met winkeliers en andere personen. Leeuwarden 18/L 8°.