is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euklaar (E. C.), Beschouwingen aangaande de gedragslijn, welke wij omtrent Java behooren te volgen. Kampen 1808. 8'. A. G.

Ellkliliir (E. C.), Het koloniseren niet Nederlanders op Java en liet tegenwoordig kultuurstclsel beschouwd uit het oogpunt van belang en van menschelijkheid. Kampen 1857. 8°. A. G.

Elltwurf eines allgemeinen bürgerlichen Strafgeselzbuches für das Königreich Nonvegen. Uebers. von Eunst Bosknield und Andr. Urbye. Berlin 1898. 8°.

Samml. aussprdeutscher Strafgesctzbücher, XI.

Elltwurf einer allgemeinen Civilprocessordnung für die deutschen Bundesstaaten. Nach den von der deutschen Civilprocesscommission zu llannover bei der 2"n und letzten Lesung gefassten Bescblüssen. Herausgeg. von J. Struckmann. Hannover 1SG0. 8°.

Elltwurf eines Einführungs-Gesetzes zum Eutwurf des Strafgesetz- und des Polizei-Strafgesetzbuches für das Königreich Ba ver u. München 1800. 4°.

Elltwurf eines Polizei-Strafgesetzbuches für das Königreich Bayern. München 1800. 4°.

ElltWlirf eiues Straf-Gesetzbuches für das Königreich Bayern. München 1S60. 4°.

Équilibre — De 1' — social en Frauce. Introduction. Paris 1873. 8°.

Erllilltiillff — l)ie — der deutschen Freihafeu, ein nationales Bediirfniss. I—111. Hamburg 1880. 8°.

Errata in de officiële uitgave der Nederlandsche Wetboeken, (eersten druk), 's Gravenhage 1811. 8°.

El'.xlebeu (Aub,), Einleitung in das Römische Privatrecht. Göttingen 1S54. 8'.

I.elubuch des Röm. Rechts, I.

Es (A. H. G. P. van den), Commentatio de legibus atticis, quae pertinent ad parentum liberorumque iura. Groningae 1863. 83.

Progi'. gymn. Groningen.

Es (A. II. G. P. van hen), Do Heliaea van Athene. Eene studie uit het gebied van het Attische staatsrecht. Groningen 1871. 8°.

Progr. gymn. Groningen.

Espeil (Zeo. Bern. van), Scripta omnia. Ed. noviss. comment. aucta notisque ill. 5 torn. Lovanii 1753. f°.

I, II. Jus ecclesiast. universum. III. Commentarius in eanoues juris veteris ac novi et in jus noviss. IV. Comment. in canones et decreta juris novi et in jus noviss. V. Supplum.

Essai sur la colonisation de la Vera-Paz. (Amérique centrale.) Bruxelles 1841. 8°.

Etat de situation de la maison de refuge pour les feinmes repenties, apparten. aux communions protestantes. Paris 1842. 8°.