is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Faniilistere — Le — illustré. Résultats de vingt ans d'association. 1880—1900. Par D. F. P. Paris. 8° obl.

Faure (R. van Bosevai,), Het Nederlandsche burgerlijke procesrecht. Dl. I (1", 2° dr.), II (1°, 2e, 4° dr.), III (1" dr. met suppl., 3° dr.), IV en V (1« dr.). Leiden 1871—1901. 8'.

Feeil (R. van der), De personeele belasting, wet van den 10 April 1890 (Stbl. 72), toegel. uit de gewisselde stukken en het gevoerde debat. Maastricht 1890. 8°.

Feen (R. van der), De rechtspraak in zake de personeele belasting. Met een verzain. beslissingen. Maastricht 1900. 83.

Fecil (R van der), Do rijwiel wet, wet van 14 Juli 1808 (Stbl. 1 SI), toegel. uit de gewisselde stukken en het gevoerde debat. Maastricht 1900. 8°.

Fclilin»' (II .), Die Bestimmung der Frau, ihre Stellung zu Familie und Beruf Kektoratsrede. Stuttgart 1892. 8°.

Fciffcnwilltcr (Ernst), Darstel huig und Kritik der bundesrechtlichen Praxis in Konkursfallen, wo der Fallit Domizil in mehreren Kantonen bat. Basel 1880. 8°.

Fcilltogfit (Siov.), Unsere Rechtsstudiën. Wien 1887. 8°.

Feitll (J. A.), Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de prov. Groningen, meerendeels gedeponeerd in het Rijksarchief te Groningen. Groningen 1001. 8°.

Fénhle (G.), Accidents du travail et assurances contre les accidents. Paris [1900], 8°.

Ferwerda (J. D.), De "Nota" van Pijnappel-Trjub in zake do fforenscnbelasting" beoordeeld en veroordeeld. Amsterdam 1891. 8°.

Field (C. D.), Landholding and the relation of landlord and tenant in various countries. 2a ed. Calcutta etc. 1885. 8°.

Fischer (Bob.), Katechismus des deutschen Handelsrechts. Leipzig 1804. 8°.

Fitting (Herm.), Ueber die sogenannte Turiner Institutionenglosse und den sogenannten Braehylogus. Hallo 1870. 8".

Florenzuiio (Giov.), Della emigrazione Italiana in America comparata alle altre emigrazioni Europee. Napoli 1S74. 8°.

Förarbetena till Sveriges Rikes Lag, 1080—1730. Utg. af W'ir.u. Sjöoren. ... del. Upsala 1900— . 8".

I. Lagkommissionenn prolokoll, 1080— 1093.

Foerster (Fiiahz), Theorie und Praxis des heutigen gemeiuen preussischen Privatreclits auf der Grundlage des gemeinen deutschen Rechts. 4 Bde. Berlin 1805—73. 8°.

Fokkcns (F.), Landrenteonderzoek op Java. Semarang enz. 1890. S1.