is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formaliteiten bij den in-, uit- en doorvoer van goederen (Kon. Besl. van 2t> Maart i872, Stbl. 10). Bijgew. met de bestaande en gegevene resolutiën door M. A. W. van den Heuvel Bijnders. Arnhem 1873. 8°.

Formulier-boekje in zaken van directe belastingen, door een deurwaarder der dir. bel. Leyden 185G. 8°.

Formulieren voor kantongeregten. Groningen 1855. 8"1.

Foruasari (li Verce (Ett.), La criininalitil e le vicende econoiniche d'Italia dal 1873 al 18!)0, ecc. Con pref. di Ces. Lombroso. Torino ece. 1891. 8°. — Con tav.

Forster (W. E.), Ourcolonial empire. Au addr. Bevis. Edinbnrgh 1S75. 8°.

fï»"'lll(;uta Vuticana — Juris civilis anteiustinianei Vatieaua fragmenta o "cod. reser. ab Ang. Maio ed. Becogu., comin. instr. Alex. Auo. de Bucuiloltz. Kegimonti Boruss. 1828. 8'.

Franc keil (C. J. Wijnaendts), Dj vrouwenbeweging. [Haarlem 189G.]

M. Gr.

» Vragen dos Tijds."

Fruilkamp (L.), Onze keuze tussclien twee tegenovergestelde richtingen en een blik in onzen verdedigiugstoestaud. s' Her! ogenbosch 1875. 8°.

Frees (D.), Formulieren ten gobruike van den curator volgens de Faillissementswet (30 Sept. 1893 St. n°. 110). Amsterdam z. j. f°. De 1'orm. F. en II. ontbreken.

Freilieit — Die — der Elbe3chiftïahrt. Geschiehtliche Erlauterungen der staatsrechtliehen Saehlago. Hamburg 18S0. 8°.

Fl'CIIIOllt (Rob.), Code de 1'abordage. Traité juridiquo des responsabilités résultant des collisions de navires. Paris 1890. 8\

Freusdorff (F.), Die ersten Jahrzehnte des staatsrechtlichen Studiums in Göttingen. Festsohrift. Göttingen 1887. 1'.

Frey (Ludw.), Frankreichs Civil- und Criininalverfassung, init Beziehungen auf England, usu'. 2e Aufl. Erlangen 1851. 8°.

Friedberg', Zutn Gediichtniss au Ferd. Wilh. Ludw. Bornemaun, Vortr. Berlin 1801. 1°.

Fricdreifll' (A.), Bemerkungen iiber die Rechtsmittel iin frauzösisehen Strafverfaliren, mit bes. Biicks. auf das bayerisclie Gesetz vom 10 Nov. 1818. Asclialfenburg 1851. 8\

F ruin (Bob.), Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek. Uitgeg. door 11. T. Colunbrandku. 's Gravenliage 1901. 8°.

Frililt (B ), Over den zoogenaanuleu kiesdvvang. 's Gravenliage 1895. 8°. FII 1(1 (Ludw.), Das rückfallige Verbrechertlium. Berlin 18S5. 8°.