is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondwet — De — voor liet Koningrijk der Nederlanden, do Nederlandsche wetboeken eu eenige andere wetten, besluiten en reglementen, met verwijzing van de tot ieder art. betrekkelijke bepalingen in de Ned. of Fr. wet, enz. Goedk. uitg. Schiedam 1859. kl. 8".

Grondwet — De — voor het Koningrijk der Nederlanden en liet ontwerp der staatscommissie tot herziening dier wet ter vergelijking naast elkander gesteld. Haarlem 1881. 8°.

Grondwet — De —, opgehelderd door aant. bevattende de literatuur en jurisprudentie, door G. L. van den Helm. s Gravenhage 1884. 8 .

Grondwet — De —, met verwijzing naar dc tot elk art. betrekkelijke wetsbepalingen en aant. uitgeg. door M. 8. Pols. Utrecht enz. 1888. 8 .

Grondwet — De —, beknopt toegel. met verwijzing naar de bronnen enz. door T. Sïbenoa. Met aanbev. van W. J. van Weldkhex Renouiis. 's Gravenliage 1888. 8°.

Grondwet — De — en de grieven tegen de Tweede Kamer. \ oorlez. Kampen 1857. 8'.

Groot (II. A. de), Studie over rijstprijzen, II. Beschouwingen over een landrentestelsel, III. Terrassen-aanleg, 1\ . Zoutmonopolie. Soerabaia 1888. 8°.

Grotefeild (Geoho. Akn. Ara.), De exceptione divisionis. Gottingae 1852. 4°.

Grolilis (Gun..), Vitae juriseonsultorum quorum iu Pandectis extant nomina. Halae Magdeb. 1718. 4°.

Glllliplowic/. (Lvdw.), Allgemeines Staatsrecht. 2° Aufl. des //Philosopliischen Staatsrechts." Inusbruck 1897. 8°.

Guiiiplowicz (Ludw.), The outlines of soeiology. Transl. by 1< ked W. Mooke. Philadelphia 1899. 8'.

Glimplowiez (Louis), Précis de sociologie. Trad. par Cu. Bate. Paris 189(5. 8°.

Gunning (W. M.), Over uitbesteding van weezen. Amsterdam 1S(59. S .

Glirewitsch (B.), Die Entwieklung der menschlichen Bedürfnisse und die sociale Gliederung der Gesellschaft. Leipzig 1901. 8 .

Staats- mul socialwiss. Forschungen, XIX, 4.

Guye (Paul H.), Die Schweiz in ilirer politisclieu fintwickelung als Foderativ-Staat. Erwiederung. Bonn 1877. 8°.

Glijot (Yves), La comédie socialiste. Paris 1S97. 8°.

Haail (O. L. A. de), Losse schetsen over het notariaat in do Z.-A. Republiek. Amsterdam 1899. 8°.

liaan (R. \V. de), De toekomst der gouvernements-koffie-cultuur op Java, Sumatra en Menado. Leeuwarden 1870. 8°. A. G.