is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lleyitsilis (A. H. J.), Do voorgestelde belasting op de inkomsten uit vermogen. Amsterdam 1802. 8°.

Hints to emigrants; or the poor (gentle-)man in Australia. By one of them. Dublin etc. 1875. 8°.

— General — to emigrants, containing notiees of the various fields for emigration, etc. With map. 2'1 ed. London 1875. 8'.

Ilirzel (A.), Wegweiser durch das gegenwartige allgetneine biirgerliclie Gesetzbuch des Kantons Aargau mit dessen bunclesgesetzlichen und kantonalen Abiinderungen. Aarau 1883. 83.

HiS (li.), Das Strafrecht der Frieson im Mittelalter. Leipzig 1901. 8°.

lloeclister (E. G.) et A. Sacré, Manucl de droit commercial francais et ótranger. Paris 1855. 8°.

llocdeniilker (Pil. J), Nationaal niet clericaal. Naar aanleiding van de opstellen in //De Nederlander" over Art. 20 van //Ons Program" in verband met Art. 3(3 der Nederlaudsche geloofsbelijdenis. Sneek 1897. 8°.

Hoefnagels (1\ P. E.), Voorschriften der comptabiliteit betrekking hebbende op de administratie der dir. belastingen, invoerrechten en accijnzen. 2« uitg. bijgew. tot 1 Jan. 1891. 's Hertogenbosch. 8°.

Hoetiuk (G. C. li.), De bedrijfsbelasting voor de belastingplichtigen verduidelijkt, 's Gravenhage 1893. 8°.

Hoëvell (W. R. van) — De beschuldiging en veroordeeling in Indiö, en de rechtvaardiging in Nederland van —. Zalt-Bommel 1S50. go A. G.

Hoëvell (W. li. van), De emancipatie der slaven in Neêrlands-Indië. Groningen 184S. 8°.

Hoeven (Henui van der), De vra;ig: Mng het Wetboek van Strafrecht ongewijzigd ingevoerd worden? beantwoord. Leiden 1884. 8 .

Hogeildorp (Dirk van), De splitsing van Holland, s Gravenhage enz. 1840. 8°.

Holst (Lud.), Versuch einer kritiscben Uebersicht der \ ölker Seereclite. lor Th. Hamburg 1802. 8°.

Honteyer (G.), Die Genealogie dor Handschriften des Sachsenspiegels. Berlin 1859. 4°.

Hoinpesell (de), Pauperisme en militarisme, 's Gravenhage 1S8G. 8 .

lloiiert Thz. (Joan van den), Formulierboek der onderscheidene acten behoorende tot de burgerlijke regtsvordering. Herz. door J. Heemskerk Az. 3e dr. Den Haag 1881. S3.

Hoofdstuk — Een vergeten —. Blanke slaven. Suppl. op het historisch gedenkboek //Een halve eeuw" 1848—1898. Met teek. Amsterdam 1898. 8°.