is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hllber (Uj,r.), Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als m Frieslandt gebruikelijk. 3» di\, verin, door Zacu. IIuber. Arasterdam 172G. 4°.

Huherus (Ulr.), Praelectionum juris civilis tomi III. Secundum Institutioues et Digesta Justiniani. Ace. Ciirist. Tiiomasii addit. et Lüd. Menckisnii remissiones ad jus Saxonicum. Ed. in Germ. 3a. Lipsiae 1735. 4°. — Cum etf.

Huët (A.), Wat kunnen wij doen voor onze werklieden? Amsterdam 1809. 8°.

Illi&'o, Lehrbuch der Geschichte des römischen Hechts. 2Lt \ ersuch. Berlin 1799. 8°.

llug'0, Lelirbuch der juristisclien Eucyclop;idie. Berliu 1792. 8 .

Illlillillk (S. A. ten Bokkel), Proeve lot oplossing van bet maatschappelijk vraagstuk, inzonderheid ten plattenlande. Utrecht 1891. S .

llllllter (Will. Wilsox ), Bombay, 1885—1890. A study in Indian administration. London etc. 1892. 8°.

llliscllke (E.), Zur Pandektonkritik. Eiu Versuch sie aut'festere wisseuschaftliche Grundsatze zurüekzuführen. Leipzig 1875. 8°.

HuskissOll (Will.) — The speeches of —, witli a biographical memoir. 3 vol. London 1831. 8° — With portr.

HyildillilU (II. M.) en Cu. Buadlauuu — Zal het socialisme het volk Voordeel aanbrengen? Vert. vau het debat tussehen —. Amsterdam 1884 8°.

Idsillü'il (J. W. H. M. van), Een vonnis van den kantonrechter te 's Gravenhage betreffende gemeentebelastingen en de wet. 's Gravenhage 1887. 8°.

Iets over bezuiniging in het regtswe/.en van liet vaderland. [Door Sibr. Gratama.] Groningen 1813. 8°.

Iets over de herziening der Grondwet. Deventer 1839. 8°.

Iets over lijfstraffen, eenzame opsluiting en het poenitentiair stelsel. Tot wederantwoord aan den schrijver tegen het: Iets overde lijfstraffen, gepl. in den Avondbode van 27 Eebr. 1.1. n». 710. Amsterdam 1810. 8°.

Iets over de nadeelen van den tegenwoordigen staat vau het regtswezen in de Nederlanden, en van de geringe bezoldiging der regterlijke ambtenaren. [Door Sibr. Gratama.] Leeuwarden 1823. 8°.

IetS over Nederlandsche en Luxemburgsche ridderorden, 's Gravenhage 187-4. 8°.

IetS over een paar punten van tit. 3 van het tarief van regtskosten. Groningen 1813. 83.

Iets over den tegenwoordigen oppositiegeest en over onze regering. Amsterdam 1829. 8Q.