is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets over de toepassing eener belasting op de iukomsten, in verband beschouwd met de afschaffing van die op het personeel en patentregt. Amsterdam 1813. 8°.

Iets over de voorgestelde wet tot het buiten omloop stellen der oude provinciale en generaliteits-inunten. Rotterdam 1845. 8°.

Iets over de wet op de toelating en de uitzetting van vreemdelingen, door S. L. Amsterdam 1819. 8°.

Ilbei't (Courtenay), The government of India, being a digest of the statute law relat. thereto. With histor. introd. and docum. Oxford otc. 1898. 8°.

Illgraill (Tiiom. Dunbab), Compensation to land and house owners: being a treatise on the law of the compensation forinterests in lande, etc. payable by railway and other public companies. London etc. 1861*. 8°.

Inkomstenbelasting; — De —. Beschouwd door een grondeigenaar. Amsterdam 1871. 8°.

Ilistriietieil — Generaele — voor de Geriehtcn van Justitie, opgerecht binnen de Oostenrycksche Nederlanden. Brussel 1787. 8°.

lnstriietioii pour les juges de paix, les assesseurs, greffiors et huissiers des Jnstices de Paix. Ouderwyzing voor do vredensrigters, enz. Maastricht [1795], 8°.

Interpellatie» — De aanstaande — in de 2C Kamer der Staten-Generaal. Proeve van een parlementair tafereel door een aspirant-stenograaf. Amsterdam 1807. 8°.

Iiivalideiiversielieriuigsgesetz. Vom 13 Juli 1899. Erl. von Hehm. Gkbiiaiïd und Duettmann. Altenburg 1901. 8°.

Ilivloeil — De — der vrouw op de Zondagsrust. Door Louisb B. B. [Mej. L. de Neve]. Rotterdam z. j. 8°.

Invoeringswet van het Wetboek van Strafrecht.'s Gravenhage 1886. 8°.

Isa,li' (A.), Questions colouiales. Oonstitutiou et sénatus-cousultes. Paris 1887. 8°.

Isegliem (van), L'organisation du notariat. Le recrutemeut des notaires. Discours. Gand 1900. 8°.

Iterson (G. van), De vermogensbelasting. Leiddraad voor de belastingplichtigen. 's Gravenhage 1893. 8°.

•laeohsoil (Enw. L.), De koloniale quaestie van den dag. 2° dr. 's Gravenhage 1805. 8°. A. G.

James (John Angell), Het huisgezin. Bestuur en vermaningen aan al deszelfs leden ter bevordering van onderling geluk. Naar het Eng. door Nio. Bkets. Amsterdam 1811. 8°.

Jan et (Cu.), Les habitations sl bon marché dans les villos de moyenne iniportauce. Bruxelles 1897 8°. — Av. pl.