is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IjüWS — The — of the customs, corapil. and publ. with not. aud ma. by J. D. Humk. London 1825. 8°.

Lazarus (Wilh.), Ueber das See-Versicherungsrecht auf Grundlage des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches. Dusseldort 181)1. 8 .

Lecoq (Marc.), L'aasistauce par le travail en Erance. Paris 1900. 8°.

I- De — der faillissementen, volgens het Wetboek van Koophandel. Eene handleiding voor kooplieden, enz. [Door W. Hoogvliet.] Nieuwe uitg. Haarlem 1853. 8°.

13e — der overeenkomsten en verbindtenissen in praktijk

gebragt, met mededeeling van formulieren, enz. Nieuwe uitg. Groningen 1855. 8°.

i)e — der revolutie, het algemeen welzijn. De leer der historie,

liet regt. Standelijke en individuele vertegenwoordiging, enz. Utrecht 1848. 8°.

Lees' Laws of British sliipping and of marine assurance. Ed. by Joun C. Biguam. 10"' ed. London etc. 1877. 8°.

Leeuwen (E. H. van), De eed en de moderne staat. Utrecht 1881. 8°.

Leeuwen (J. C. van), De Amsterdamsche politie aan den vooravond der hervorming. Amsterdam 1S78. 8°.

Leeuwen (Sim. van), Manier van procederen in civile en criminele saaken, enz. Lcyden euz. 1606. 8°.

Leeuwen (Sim. van), Nederlandse practyk ende oeftening der notarissen, ende andre gemeeue schrijv en regt-vorderers, enz. Amsteldam, by Joh. van Ravesteyn 1666. 8°.

Leeuwen (Sim. van), Nederlandse practyk ende oeftening der notarissen, ende andre gemeeue schrijv en regtvorderers. Den laatsten dr. Amsteldam, by Hendr. en de wed. vau Dirk Boom 1698. 8°.

Leeuwen (Sym. van), Pavatitla juris novissiuii, dat is, een kort begrip vau het Eooms-Hollauds-recht, enz. Den 2"" dr. van nieuws overs. Leyden 1656. 4°.

Leggett (Eug.), A treatise on the law of bills of lading. 2* ed. London etc. 1893. 8°.

Leist (Burk. Wilh.), Die bonoruin possessio. Ihre geschichtliche Entwicklung uud heutige Geltuug. 3 Abth. (2 Bde.) Göttingeu 3 844, 48. 8 .

Leilliep (J. van), Brief aau Joan Muller. Amsterdam 1848. 8 .

Lentegroet aan mijn vaderland, bij liet voorjaar van 1848. Amsterdam 1848. 8°.

Leuting (L. En.), Schets van het Nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 4° uitg. Amsterdam 1879. 8°.