is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leo» (M. de), Oost-Indische mysteriën. Do posterijen op Java en de post-beambten aldaar, voorkom, in bet Tijdschr. voor Ned.-l uditi, jaarg. 1850, N°. 7, toegelicht. Rotterdam 1851. 8°. A. G.

Leoil (M. de), Oost-Indische mysteriën. De toestand der civile genie in Nederlandseh-Indië. Rotterdam 1851. 8°. A. G.

Leoilhnrd (Fbanz), Die Wahl bei der Wahlschuld. Marburg 1890. 4°.

Leonliard (R.), Der allgemeine Theil des Bargerl. Gesetzbuchs in seinem Eiuflusae auf die Fortentwickelung der Rechtswissenschal't dargestellt. Berlin 1900. 8°.

Das Recht des Bürg. Ges. in EinzeMarst., X.

Lcoilhanl fR.), Noch ein Wort über den juristischen Universitiitsunterricht. Marburg 1887. 8°.

I.COIlllitnli (Pn. Fkibdu. Wii.ii. von), l)as Austragalverfahren des Doutsehen Bundes. Eine historisch-publicistisehe Monographie. Frankfurt a. M. 1838. 8°.

LcoilillllS (Elu.), Centuria consilioruin, in quibus multae illustres et singulares controversiae, contractuum, distractuum, reseissionum, etc. discutiuntur et esplicantur, etc. Adjecta est eiusd. auct. Oratio in Ordinibus gener. habita, tempore colloquii Coloniensis, de bello, de religione et pace, per Belgium. Antverpiae, ex oil'. Chris!". Plantini 1584. f°.

Lnttrc a uu négociant eu Braband, touchant la question: Le fer en t)arres doit il être imposé ii 1'entrée? Amsterdam 1810. 8°.

Levasseur (E.), Histoire des classes ouvrières et de 1'industrie en France avant 1789. 2° éd. 2 toni. Paris 1900, 01. 8°.

Levy (J. A.), Actiënreeht. Bijdrage tot de herziening onzer Handelswet. (Bijv. tot het //Algem. Duitsche Handels wetboek vergeleken met het Ned \\retb. van Kooph.") 's Gravenhage 1884. 8°.

Levy (J. A.), Anathema sit! Een protest, 's Gravenhage 1881. 8°.

Levy (J. A.), Eeds- eu staatsgeknutsel. Openbaar schrijven aan E. H. van Leeuwen ter zake zijner eedsstudie, 's Gravenhage 1882. 8°.

Levy (J. A.), De in den handel gebruikelijke beleenings-eu prolongatiecontracten. 's Gravenhage 1800. 8°.

Levy (J. A.), Het indeterminisme. (De psychische causaliteit.) Leiden 1901. 8°.

Levy (J. A.), Kinderbescherming. Toespr. 's Gravenhage 1894. 8'.

levy (J. A.), De moderne levensbeschouwing van Mr. J. Kappeyne van de Coppello. 's Gravenhage 1875. 8°.

Levy (J. A.), Oorzaken en gevolgen. Inleidend woord tot het jongste adhaesie-besluit der Amsterdamache kies vereen i ging Burgerpligt. Amsterdam 1874. 8°.