is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.evy (J. A), Do staatkundige vereeniging. Rede. 's Gravenhagc 1891. 8®.

Levy (J. A.), Een tweesprong. Advies in zake de Liberale Unie. 's Gravenhage 1885. 8°.

Levy (J. A.), Waakt! Rede. Met bijlage, 's Gravenlmge 1890. 8°.

Lcwilld (Kanny), Für und wider die Frauen. Yierzehn Briefe. Herliu 1870. 8°.

I.ex Frisionum. Lex Angliorum et Werinorum. Ed. Ioann. db Wal. Amslelodami ete. 1850. 8°.

Leydeil (Puil. uk), De cura roipublicae et sorte principantis. Uitgeg. door R. Fruin en P. C. Moluuijsen. 's Gravenhage 1900. 8°.

Oude vacleil. rechtsbioiuien, II, 1

liieflliuuil (Rob.), Die Allianzen, getneinsame monopolistische Yereinigungen der Unternehmer und Arbeiter in England. Jena 1900. 8°. — Habilitatiousschr.

Lillek (F. \VT. G.), Verzameling van verschillende opmerkingen en beoordeelingen omtrent den waren toestand van Nederland, benevens onderscheidene vragen en bedenkingen, strekkende ter toelichting van een plan, om door doortastende maatregelen Nederlands staatsschulden in 25 jaren tijds te kunnen verminderen met drie honderd millioen gulden. Amsterdam 1819. 8°.

l illek (F. W. G ), Wederlegging der voornaamste punten eener brochure van den heer J. van Lennep, omtrent de onlangs benoemde kiezers, enz. Z pl. 1S17. 8°.

I.inden (P. W. A. Cobt van dek), De oorzaken der malaise. Groningen 1885. 8°.

Linden (P. W. A. Cout van de»), De staathuishoudkunde als sociale wetenschap. Rede. 's Gravenhage 1891. 8°.

Lillileil (P. W. A. Cout van dek), Volk en staat. Redev. Groningen 1882. 8".

I.inden (P. W. A. Cort van der), De voorgestelde kapitaalbelasting. Amsterdam 1892. 8°.

Linden (P. W. A. Cort van i>er), De wet van het recht. Redev. Groningen 1881. 8'.

LilltOll (Mevr. E. Lynn), Vrouwenbeelden. Naar het Eng. Nijmegen 1871. 8°.

I.ioll (II. J.), Analyse der cijfers en beschouwingen voorkom, in //De vermeerdering van Java's bevolking enz." door Dr. Bosch. Rotterdam 1852. 8°. A. G.

Lion (H. J.), Een drukpersproces in Neêrlandsch Indië. Zalt-Boiumel 1851. 8°. A. G.