is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Musqnetier (H. A.), De wet vau 15 April 1886 (Stbl. 64), gewijz. door de wet van 19 April 18S6 (Stbl. 92), tot invoering van het Wetboek van Strafrecht, vastgest. bij de wet van 3 Maart 1881 (Stbl. 35), doch nader gewijz. bij die' van 15 Jan. 1886 (Stbl. 6). Aant. op § III (art. 19—28) der voorn. Invoeringswet, 's Gravenhage 1887. 8°.

Musset (Franc. Jos.), Observationes quaedam de conventionibns ad conditionem initis. Wetzlariae 1813. 8°.

Mijmeringen over Indië, door een oud gediende. Leyden 1860. 8°.

Mijnwet — Indische —, zooals die in do zitting der 2e Kamer der Stat.-Gen. van 15 Maart 1899 is aangenomen. Amsterdam 1899. 8°.

Naudé (Gabr.), Considérationa politiques sur les coups d'estat. Sur la copie de Rome 1667. 12°.

Willems 1383.

Nederland — Moet — geregeerd worden door den Paus en door de Jezuïeten? Een ernstig woord over ultramontaansche candidaten, gericht tot de anti-revolutionaire kiezers. Rotterdam 1901. 8°.

Nederland is in gevaar! Eene bijdrage tot de geschiedenis van den dag. Amsterdam 1855. 83.

Neel) (J. F.), De Grootboeken der Nationale Schuld. 2° dr. Nijkerk 1884. 8°.

>>ino [Louis Henei Beerstecueu], Vliegende blaadjes. Politiek van den dag. N° 1—10. Kampen 1891. 8°.

Mes (J. F. W. van), Eenige beschouwingen over koloniale aangelegenheden. Met vervolg, 's Gravenhage 1848, 49. 8°' A. G.

Nestori (Heum.), Wan-li-tschang-tschöng. (Die chinesiselie Mauer.) Ein Beitrag zur Frauenfrage init Beziehung auf Monod, Wildeubruch und Schopenhauer. Wolfenbüttel 1895. 8°.

Netter (Osk.), Das Prinzip der Vervollkommung als Gruudlage der Strafrechtsreform. Berlin 1900. 8°.

Nève (Jos. E.), L'administration d'une grande ville. Londres. London etc. 1901. 8°. — Ax. carte.

Nicholsou (J. Siiield), Strikes and social problems. London 1896. 8°.

Nielou (H. A. A.), Tweemaal gepensioneerd of geen protégé. Z. pl. 1871. 8°. A. G

Niebulir (B. G.), Ueber geheime Verbindungen im preussischen Staat, und deren Denunciation. Berlin 1815. 8°.

Nierop (F. S. van), De bestrijding van het tekort. Amsterdam 1883. 8

Nierop (F. S. van), De leening van 1883. Amsterdam 1883. 8°.

Nieuwenkuis (F. Domela), Wat is de toekomst onzer middenklasse? Een waarschuwend woord, 's Gravenhage 1891. 8°.