is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op/nnitier (C. W.), Do orthodoxie aan liet staats roer. lJedev. Amsterdam 18(33. 8".

0|>/.ooilier (C. \\\), Thorbecke. Een woord van linlde. Amsterdam IS72. 8°.

OliltioilS Political — Ironi \\ enlworth to Macaulav : cd. witïi iutrod. by Wilt,. Ct.au kb. Londou w. y. 8'.

OliltioilS — Kepreseutative British —. W'itli introd. and notes bv Cu. Kendall Adams. 3 vol. Londou 1885. 8°.

Onleililll/as de la illustrc Cniverxidad y Cas.i de Contratacion de la M. N. y M. Ij. villa de Bilbno, (insertos sus reales privilegies) aprobadas .... aiio de 1737. Reimpr. Madrid 1787. f°. — Met titelpl.

Orilo judiiioriun, curn glossa snb finem saec. XIII ei adjecta, e codice Trevirensi accuratissime descriptus. Ed. L. A. Warnkoenio. Gaudavi 1835. 8°.

Ordonnantie op het veer, ofte de wagen-vragt, tus-clien de stad Briel en de fortresse Helvoetsluis. Kriel 1781. kl. 8°.

Ortlnfl (Heum.), Die Reform des Studiums der Rechts- und Staatswissenschaften. Berlin 1887. 8°.

Ortolail (J.), Explieation historique des Iustitnts de 1'empereur Justiuien, avec le texte, la trad. etc. 9" éd. rev. par E. Bonniek. 2 tom. Paris 1875. 8°.

J. Ortolan, I.égislalion romaine, II, lil.

Oitolail lJ.), Histoire de la legislation romaine depuis son origine jusqu a la legislation moderne, suivie d'nne géuéralisation du droit romain. !)«' éd., rev. par E. Bosniër. Paris 1875. S°.

i. Oitolan, Législation romaine, 1.

Osborne (Sidxky Godouuiin) — The letters of S. G. O. A series of letters on publie afiairs vvritten bv — and publ. in //The Times," 1844—88 Ed. by Aiin. White. 2 vol. With portr. London w. y. 8°.

Osiander (II. 1*)» (*eschiclitliclie Darstellung der niederlündischou Finanzen, 1830—1833. Mit einigen Betracht, über das niederl. Grnudgesetz. Stuttgart usw. 1834. 8°.

Otto (Ed.), Zur Geschichte der Theorie der allgemeiuen Wehrnflieht in Deutschlaud. Hamburg 1900. 8°.

Samml. gemeinverst. wiss. Vorlr. N. F. XV, Ó50.

Ontleman (A.), Het Nederlandsch wetboek van burgerlijke regtsvordering naar deszeit's beginselen ontwikkeld. 4»dr. 3dlu Groningen 1874, 75. 8°. °

Overeenkomsten - Vrijwillige - en vrije arbeid op Java. *s Gravenhage 1861. 8°.

Overleff — Niet weder in — nemen van de loterij als fiscaal middel door leden van de 2" Kamer der Stat.-Gen. in 1843 aanbevolen. Maar tot heden vruchteloos, enz. [Door A. ü. Meykb.] Amsterdam 1851. 8°.