is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K>ll|)ll, Interpellatie van den afgevaardigde van Kol in de 2" Kamer der Stat-Gen. betr. de benoeming van resident Eokkens tot tijdelijk lid van de Alg. Kekenkamer in Ned.-Indië. 'sGravenhage 1901. 8 .

Kaoiiort dor algeraeene commissie ter ondersteuning van behoeftigen, aan Heereu Burgemeester en Wetliouderen der stad Amsterdam. Amsterdam 1817. 8°.

ltailliort van de commissie voor de mijnen, ingesteld bij Kon. Besl. van 17 April 1899, 11°. 80. 'L. pl. 1900. f°. — Met kaarten.

ltailliort der commissie, benoemd 27 Sept. 1855, tot opsporing van middelen ter voorziening in bet te kort, ontstaan door de wegvalling van den accijns op het gemaal, enz. van den Raad der stad Amsterdam. Nader rapport, en/,. Derde rapport, enz. 3 stn. Amsterdam 18.j<>. 8 .

Rapport over geschiedenis, inhoud en werking van bepalingen betreffende minimum-loon en maximum-arbeidsduur. [Door M. \V. i. 1 bi ub en (i. W. Sannes.] Amsterdam 1901. 1°.

Centraal bureau voor sociale adviezen.

Uapport omtrent een onderzoek naar de goedkoope woningen te 'sGraven hage. 'sGravenhage 1897. 8'.

Uapport en reglement op de regeering der stad Haarlem, met bygevoegde echte stukken daartoe behoorende. 1/87. 8 .

It'irekiek l)e — der Hollandsche huishouding, of Java [Suriname, de

'Goudkust! en Nederland bekeken door den oud-bankier [H. Mabtin]. ]0 t.u 2U vertooning. Alkmaar 1809. 8'. A. I*.

Kastll (E.), Zurn VVesen der Erfindung. Hamburg 1899. 8°.

Samml. geineinvcrst. wiss. Vortr. N. F. XIV, 3'24.

(tan (Kaki, Heinb.), Gruudsatze der \ olkswirthsehattslehre. 3', üö Ausg. Heidelberg, Leipzig 1837, 55. 8\

Lelirbucli dei' polit. Oekonomie, I.

I(aii (l\ kiir. Heinb.), Gruudsatze der Volkswirthschaftspolitik mit anhaltender Kücks. auf bestellende Staatseinrichtungen. 2-= Ausg.; 1« Ausg. (2 Abth.) Heidelberg, Leipzig 1839—58. 8 .

I.ehrbucli der polit. Oekonomie, 11.

ICaymiHtl (Baktii.), Le contrat collectif de travail. Paris 1901. 8 .

»<>(iit — Brabandts —, dat is generale costninen vauden lande ende hertoghdomme van Brabaudt, midtsgaders van het hertoghdom van Limborgh, stede ende lande van Mechelen, enz. Met summarien, tafelen enz. door Jan Hapt. Cubisttn. 2 dln. Antwerpen 1082. t .

Keclltereil (J. H. van), De staatkundige strekking van de verwerping der wet tot regeling van 's Rijks openbare schuld overwogen, s 71avenhage 1813. 83.

KecllIshroillieil van Tiel. Uitgeg. door J. S. van Veen. 'sGravenhage 1901. 8'.

Oude vaderlaudsche rechtsbronnen.