is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keo-lement voor bet Collegie van Meestoren ttegenten van het Huiszïttenhuis to Leyden. Voorafgog. door de order van H.H. Burgen», en Weth. op hetzelve, vastgesteld 1S30. Leyden. 8 .

Kcaleilient op de huisvesting of kazernering van de troepen van den Ntaat gearr! door den Commiss.-Geu. voor het Dep. van Oorlog, ten gevolge van l.et besluit van Z. K. 11. van den 20- Juni, 1811, N° 1. 's Gravenhage enz. 1831. 8°.

Iteffleiueilt op de wegeu en voetpaden in liet hertogdom Limburg. Maastricht- 1859. 8°.

ltegliaillt (Ét..), Li province, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. Paris 1801. 8°.

|£ct — van de belasting-schuldigen tegen de rentheffers van

Nederland voorgestaan, 's Gravenhage 1811. 8'.

_ Het — der gordel- of zoom-onteigening (1'eipropriation par zones) in verband met de toekomstige ontwikkeling der hoofdstad en

andere groote gemeenten van Nederland. Door k s. Amsterdam

1S05. 8°.

Ucirtssedilio van D. B. Adrian en P. C. Stam, beschuldigd van beffiHS bankbreuk, en te regt hebbende gestaan voor het Prov. Geregtshof van Holland, 's Hage 1841. 4 .

ItCïtSMMliHS tegen de 22 Maleijers, schepelingen aan boord van het kooiwiardijschip Twenthe, beschuldigd van wederspaun.gheid jegens ï •VrHoron in ram* poging tot moed willigen doodslag, enz.

Behandeld voor het Prov. Ueregishof in Zuidholland. '■ Gravenhage 1857. 8°.

ItCfftSWCZeil - Wat zal er van het - in ons vaderland moeten worden? [Door Slim. Gbatama.] Groningen 18.11. 8 .

KHllierfC (Auo. Wi.,i.), Ueber den Code Napoleon und dessen Einführi'Ug in Deutschland. Hannover 1814. 8 .

RHcllsjiesetz - Das - betreffend die Invaliditats- und Altemersicherung vom 22. Juni 1889. Brl. von Luim . Ecld. Erlangen 1SJ0 8 .

Die Gesetzgebung des Deutschen Reich-s. Th. II, Bd. III.

JJei<lis»eset/ — Das — betreffend die Krankenversieherung der Arbefter vom 15. Juni 1883 nebst den Erganzungsgesetzen. Erl. von Ju Ij. Enuulmann. Erlangen 1886. 8°.

Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches. Th. II, 15d. 11.

- Das — betreffend die Unfall- uud Krankenversieherung T, in land- und forstwirthsehaftlichen Betneben beschaftigteu Personen vom 5. Mai 1880. Erl. von Jul. Ekgklmann. Erlangen

1880 8^

Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches. Th. 11, Bd. 11.

Rciclisgcset/j betreffend den Wueher vom 24 Mai 18S0. Erl. Eiuedr. Osk. von Schwauzk. Erlangen 1881. 8 .

Uie Gesetzgebung des Deutschen Reiches. Th. III, Bd. V.