is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kicliteï (Bug.), Sozialdemokratische Zukunftsbilder. Frei nacli Bebcl. Berlin 1802. 83.

Ilicliter (Hblknb), Mary Wollstonccraft, die Verfechterin der //Rechte der Frau." NV ion 1807 8".

Itlelll ( W II ), Die Naturgeschichle des Volkes als Grundlage einer deulschen Social -Politik. 3 Bde. Aufl. u. 5« Abdr. Stuttgart usw. 1857, 58. 8°.

I. I.aml Hiul Lento. II. Die tjürgerl. Gcscllsch. III. Dio Fanrlie.

Riesz (C. 11. F.), Het k«Huurstelsel en art 50 van het Regeringsreglement. 'sGravenhage 1801. 8°. -A. '*•

Kies/. (0. II. F.), De particuliere industrie en de publicatie van 25 Dec. 1838 (Stbl. n". 50). 's Gravenhage 1801. 8".

ICi"t ill 11' — De — en uitvoerbaarheid van liet wetsontwerp tot, vaststelling der gronden, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Ned.-Indië kunnen worden gevestigd, onderzocht eu beoordeeld door Mr [E. H. 'bJacub]. 's Gravenhage 18üo. 8 .

Rivet (F.), Des rapports du droit et de la législation avec 1 économie politique. Paris 1804. 8'.

Ujvjer ( \ i imi.) — A la mémoire d'—. Inauguratiou du monumentjerigé a 1'Uuiv. de Bruxelles, le 15 üct. 1900. Bruxelles 1000. 8°. — Av. pl.

ICoclill^SOll (I. J ), Opmerkingen over staatsregt. L trecht 1851 8 .

Kociiusseil [W. F.], Nog een woord over //uitbreiding van het kiesrecht." 's Gravenhage 1887. 8'.

Roclllisseil [W. F.], Het nut van onderlinge vereeniging. Voordr. Z. pl. 1808. 8°.

Roclllisseil (W. F.), liet onechte kind tusschen de ongehuwde moeder en den //beweerden" ot' gerechtelijken vader. De desbetreffende, thans bi| de 2C Kamer aanhangige wetsvoordracht onderzocht, s Gravenhage 1Ó00. 8°.

Roclllisseil [\V. F.], N. G. Pierson's muntleer en '/muntpolitiek" beoordeeld. Amsterdam 1897. 8°.

Roclllisseil [W. F.], De theorie der inkomstenbelasting, 's Gravenhage 1880. 8°.

Roclllisseil [W. F.], Volksvertegenwoordiging eu kiesstelsel. Bestrijding van eenige democratische dwaalbegrippen, 's Gravenhage 188(5. 8 .

Roeltl (Huoo), Beitrage zur preussischeii Haudwerkerpolitik votn Allgemeinen Landrecht bis zur Allgem. Gewerbeordnung von 181o. Leipzig 1000. 8°.

Staat:;- und socialwiss. Forsoh. XVII, i.

Röell (J.), Kantteekeuingen op de regerings-ontwerpen tot herziening der Grondwet, 's Gravenhage 1887. 8°.