is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lliiell (J. A.), De zeemacht in Oost-Indië. 's Gravenhage 1895. 8".

Roest van Limburg (T. M.), Ontwerp vau regtstreoksehe verkie/.in<nm en zamenstelling der Staten-Geueraal. Arnhem 1839. 8°.

Kojjron (J. AA, Code ei vil expliqué par ses motifs et par ses exemples etc. 5" ed. Bruxelles 1829. 8'.

R0«T0I1 (J. A.), Code de eommerce expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, etc. Nouv. éd. augm. de la législation et de l i jurisprudence de Belgiqne, du texte du nouveau Code de eouiinerce de Hollande, etc. Bruxelles etc. 1851. g0.

ItogTOII (J. A.), Code d'iustruction erimineüe, expliqué par ses motifs et par des exemples, etc. Nouv. éd. Bruxelles 1831.. 8".

Hogioil (J. A.), Code penal expliqué par ses motifs, par des exemples, par la jurisprudence, etc. Ed. augm. de notes indiquant la législation et la jurisprudence beiges et d'un suppl. Bruxelles etc. 1817. 8".

Itojt'ioil (J. A.), Code de procédure eivile expliqué p:ir ses motifs, par •les exemples et par la jurisprudence, etc. 8» éd. de Paris, au»m du texte des arrêts-principes et de 1'explication de la loi beige du 25 Mars 184L sur les justices de paix. Bruxelles 1817. 8°.

ICoorda vu» EijsillSa (P. P.), Iets over Ncderlandsch Indië. Kampen 1S3b 8 • A. G.

Koorria van Kysillga <S. E. W.), Heftigheid en gemoedsbezwaren. JK'rde adres aan de Tweede Kamer. Amsterdam 1860. 8°. A G.

Koonia van Eysillga (S. E. \\\), Een mysterie. Eerste adres aan de 1 weede Kanier. Amsterdam 1805. 8^. \ (j

Itoonla van Eysinga <S. E. W.), Welen en begrijpen, 's Gravenhage

ltoo.se houill (W.), Over de levende strijdkrachten. Utrecht 1875. 8°.

Werken uitgeg dooi- de Vereen, lot verspreiding van kennis aang. 'stands verdediging, 12. D

Roosebooiil (W.), Ontwerp van wet t.»t regeling van de nationale militie eu schutterij. Utrecht 1879. 8°. — Met kaart.

radedigiiig'^20. *** ** '°' ver£I"cid,"« vau ken,,is aang. 's tands

Koosevelt (Thbo».) — Public papers of —, governor [of the] State ol New lork. Albauv N. Y. 1S99. 8°.

Kossbacb (Jou. Jos.), Die Perioden der Pechts-Philosophie. Kegensburg

ICossliirt (C. Fe.), Canonisches Recht. Schafl'hausen 1S57. 8'.

Kossllirt fCoNK. Franc.), Manuale Latinitatis juris canonici reruni moralium et theologicaruui, breviss. annot. et probationibus instructum. öcapliusiae 1802. 8 .