is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scliaepmail (H. J. A. M.), Grondwetsherziening, Len woord over onzen politieken toestand. Utrecht 1884. 8°.

Sclielius (Rad. Hehm.), Dü jure imperii liber posthumus. Ed.cura Theoph. Hogersii. Ainstelodann, ap. Dan. Elsevirium 10/1. 1 .

Scbellhas (Paul), Ideale und Idealismus im Recht. Leipzig 189G. 8°.

Scheltema (M. W.), Weesverzorging in vroegere en in onze dagen. Leiden z. j. kl. 8°.

Schepper (IJssel ije), Het Provinciaal Gei-egts'nof van Utrecht en Dirkje Veldhuizen. Utrecht 1870. 8°.

Sclierer (M.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Eeieh. 0 Bde und.... Erganzungshefte. Erlangen 1897—19... 8 . I AUgemeiner Theil. II. Recht .Ier Schuldverhallnisse. III. Saclienrecht.

IV. Familienrocht. V. Krbrech'. VI. Kiiiführm.gsgeset/

Die Gesctzgebung des Deutschen Ueiches. Th. I. Bd. VI XI.

Schermer (j. P. w.), Ontwerpen van notariecle «eten. Met aanteek en mededeeling van rechtspraak en literatuur. 4 dln. (o bdn.) 1 , 2e dr. 's Gravenhage 1873—94. f".

Scherpenseel (A.), Schets over den politieken toestand der"

Schinveld (Limburg), 1849—1809, in verband gebracht met de laatwte

kiezerskwestie. Luik 1870. 8°.

Schets om te strekken ten betooge, dat de vrijstelling der alaven in de kolonie Suriname kan worden tot stand gebragt zonder geldelijke, opoffering, zonder verkorting van eigeudomsregten, enz. [Uoor li. E. van Kaders.] Paramaribo 1848. 8 .

Scheurt (Cu. G. Ad. von), Lehrbuch der Institutionen. 4» Aufl. Erlangen 1802. 8°.

Sclievicliaveil (J. van), De overeenkomst van levensverzekering in onze handelswetgeving. Ontwerp tot wijziging van de artt. 302-308 W. v. K. Utrecht 1899. 8°.

Schmalhauseil (H. E. B.), Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. IJ. Ltn uit stapje op belastinggebied. Soerabaia 1899. 8 .

Sclnilidt (Artu. B.), Das Biirgerliche Gesetzbuch als Erzieher unseres Volkes. Fcstrede. Giessen 1901. 4°.

Sclnilidt (Caki, Ad.), Die Reception des römischen Rechts in Deutschland. Rostock 1808. 8".

Sclnilidt (Louis), Vollstiindige Wcchselkunde oder Darstel luns des Wechselrechts der bedeutendsten Staaten, usw. btuttgart 1S00. 8 .

Sclnilidt (Rioh.), Allgemeine Staatslehre.... Bde. Leipzig 1901— . 8°. lland- und Lehrbuch der StaaUwissenschaften, III, I.

Sclllllidt auf Altenstadt (J. K. E. H. von), Niet zoo, verheit gij den Javaan!! Breda 1803. 83. A' 1,1

10