is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Suiker-accijns - De -■ Brief aan een lid der Staten-Generaal van een onpartijdigen. Amsterdam 1845. 8 .

Siindclill (P.). Die Staats-Anwaltscbaft in Deutscliland. Ihrejetz'ge Sïtaï in den deutschen Geseteen, ihre Prinzipien und Bedurtn.ssfragen. Anclain 1860. 8°.

Snppression - De la - de l'octroi h BruieUe^ Par un ancien receveur des contributions [Cornet]. Bruxellen 18o4. 8 .

Surinirar (L. D.), Feestrede bij de herdenking van den 100*"'verjaardag van het leggen van den eersten steen in het Coninck 8 Hof te Leiden. Leiden 1873. 8°.

Surillirur (W. H.), Einzelne Beinerkungen fiir den Beschutzer und die Beschützeriu, welche die Familien der Armen besuchen, oder s.ebo. sich empfangen. Prankfurt a. M. o. J. 8 .

Snriilgar (W. H.), Patronaat over de armen. Leeuwarden z. j. 8°.

Snriiin'iir (W H.), Bede über das Bedürfniss einer zweckmassigern Armenpttege und der Errichtung cines Patronats usw. Leeuwarden

1842. 8°.

Surland (Joh. .Tut.), Grondt-stellingen van 't Europaeische zee-recht;

uyt het Hoogd. door Is. Lu Long. Amsterdam 1751.

Si.ttncr (Bebtua von), Den Haag en de vredes-conferentie. Vert door J C van Riemsdijk. Met voorw. van B. Waszklewicz—van StHii.roaarde. Amsterdam 1900. 8°. — Met portr.

Swavillg (A. H.), De koloniaal-liberalen in Nederland. Batavia 1891. 8 .

Swieteii (P C. J. van), De nieuwe bedenkingen tegen den verkoop van landerijen op Java, van Mr. J. P. W. van Nes, opgelost. AltBommel 1818. 8°.

Si wiet cl (F C J. van), Den verkoop van landerijen op Java verdedigd

tegen W . L. de Sturler, of antwoord op do U.igtige aauteekenmge^,

van de beschouwingen over Nederland'» Ind.e. Tiel 1847. 8 . A. G.

Swieten (P. van), Eenige bedenkingen op het werk: Het koloniaal monopolie-stelsel) van D. C. Steijn Parvé. 's Gravenhage 18,0.

8°.

Swillderen (O. Q. van), Het hedendaagsche strafrecht ^ Nederland en in het buitenland. Algemeen ged. 2 dln. Groningen 1889. 8 .

Sybel (Heinr. von), Ueber die Emancipation der Prauen. Vortr. Bonn 1870. 8°.

Sved Ameer Ali, The law relating to gifts, trusts and testementary

dispositions among the Mahommedans etc. Calcutta etc. 188.. .

Siinkciis (E K ), Engelands weerbaarheid, ten opzigte zijner acheTpschutters-véreeiiiging^n, der Nederlandsche jongelingschap ten xoorbeeld aangewezen. Amsterdam 1801. 8 •

11