is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tropluilg* Coininentaire dos privileges et hypothècjues. Nouv. éd. augtn. en Belgique. 2 tom. Bruxelles 1841, 48. gr. 8°.

Troithlllir. Le droit eivil expliqué suivant 1'ordre du Code.^Éd. augin. eu Belgique. Bruxelles, Ad. Wahleu et Oie. 1836—16. 8 .

Dp la vente. 1830, 1841 en 1844. - De 1'éehange et du louage. 1842 en 1845. — Du coutrat de société. 184!. — D» pret, du depot etc. lS4o. — Du mandat etc. 1840. — Des privileges et liypotlièques. 2 tom. 1840. — De la prescription. 1830 en 1840.

Troitloilir, Le droit eivil expliqué suivant I ordre du Code. Kd. allgn'eu Belgique. 10 tom. Bruxelles etc., Méline, Cans et Cie. 1811 50. gr. 8 . Du coutrat de mariage, etc. 2 toni. 1850. - De 1'éehange et du louage. 1841 _ Du contra», de société. 1843. — Du pret, du depot etc. 1KV>. — Du mandat. 1847. — De la contrainte par corps, etc. 1848. — Des privileges et hypothéques. 2 tom. 1844, 48. - De la pi-escription. 1843.

Tronlonir. Droit eivil expliqué. Des donations eutre-vifs et des testaraents, ou commentaire du titre II, livre 111 du Code Napoleon. 2 tom. Bruxelles 1855. gr. 8°.

Trosée (J.), Wat wil de radicale partij? Proeve van toelichtingen critiek op het ontwerp-reglement van den Radicalen-Bond. s Hertogenbosc 1892. 8°.

Tscliackert (Paui,), Staat und Kirche im Königreiehe Preussen. Rede. Göttingen 1901. 8°.

Tuereilhoilt (van), Over verplichten persoonlijken krijgsdienst. Utrecht

1873. 8°.

Werken uitgeg. door de Vereen, tot verspreiding van kennis aang. 's lands verdediging, 4.

Tvdemail (H. J.), Was het grondbezit op Java oorspronkelijk communaal *ot' individueel? Arnhem 1872. 8°. A.

Tvdemail (H. W ), Verhandeling over de wetenschappelijke beoefening van hot regt in Nederland, na het uitvaardigen van nieuwe wetboeken

in de taal des lands. Met bijlagen. Leyden 1819. 8°.

TvdeilliUI (j. W.), Bedongen pandregt in zaken van koophandel. Amsterdam 1873. 8°.

TijdcilWIl (Mein.), Oratio de jurisprudentiae naturalis finibus regundis. Trajecti ad Rhen. 17(56. 4°.

TvildilU de Veer (F. J.), Diplomatische studiën. Le commerce, 1'artère 'principale de notre existenee. La diplomatie Neerlandaise, etc. Breda 18(54. 8°.

nillenUeek (O. A.), Beschouwingen omtrent de drie vraagpunten, door de commissie van enquête over de marine ter beantwoording voorgesteld. Arnhem 1862. 8°.

I itboe/.eininireil — Vaderlandsche — van eenige gezetene burgers, leden van den det'tigen middelstand. Arnhem 1815. 8\