is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

imreidjllg; en progressieve toepassing van het recht van successie, een kiachtig middel tot verbetering van ons belastingstelsel. Door een oud-ontvanger der registratie. Gouda 1887. 8°.

I itkomsten der achtste tienjaarlijksclie volkstelling in het kon der Nederlanden, gehouden 31 Dec. 1899 (met uitzond, van de beroensng cu 1,6 woningsstatistiek). 12 dln. 'sGravenhage 1900, ül. 4°. Bijdr. tot do statist. van Ned. Nieuwe volgr , 3.

Uitoefening — De - der makelaardij in Nederland, getoetst aan het tweede lid van art. 65 van het Wetb. van Kooph. in verband met art. tl en bJ vau datzelfde wetboek. Rotterdam 18G2 8°.

~ De — van de stemming der Ainsterdamsche bumerij in 1846; zamen spraak tusschen eenen grooten heer en eenen eenvoudigen burger. Amsterdam 1840. 8°.

' 'l'evó'n"ter ^18tK A go IN°Eeu woord over arm0U(le en armverzorging.

I llmanu (Euan ), Der deutsche Seehandel und das Seekriegs- und JNeutralitatsrecht. Rede. Miinchen 1900. 4°.

I Ildei'llill (Aktu.), The law of partnership. Six lectures. London 1899. 8°. rilfallyersitlieruilgrs-Gesetz - Das - vom 0. Juli 1884 nebst dem

Gesetz uber die Ausdehnung der Unfall- und Krankcnversicheruno vom _8. Mai 1885. Erl. von Jitl. Engkj.mann. Erlangen 1880. 8°. "

Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches. Th. II, Bd. II.

' "FrJ !iR' W> Kümisches und nationales Recht. Eine Schilderun-* der Stellung des romischen Rechts im modernen State und vornemlich des Kampfes zwischen dem nation. und röm. Rechte im Köniffreiche Kastilien. Gottingen 1848. 8'.

I utersutiliiligen — Neue — über die Wohnungsfrage in Deutschland und nn Ausland. 3 llie. (A Hde.) Leipzi# 1901. 8°.

Schriften des Vereins für Socialpolitik, XCIV—XCVII.

I yttenboogaitrt (F.), Formulieren voor de behandeling van strafzaken 1886e4n° 8t'g Het geW1J/'igde Wetboek van Strafvordering. Tici

Vartala-Papale (G.), Darwinismo naturale e Darwinismo sociale. Sehizzi di scienza sociale. Torino ece. 1882. 8°.

Vadala-Papale (G.) La f'unzione organica della societa e dello stato nella dottrina di G. Dom. Romagnosi. Ruina ecc. 1887. 8°.

Vademecum op de wet van 2 Oct. 1893 (Stbl. No 149) tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. Gorinchem 1894. 8°.

Vaes (Gjsoboks), Les conditions du travail dans les marchés publiés Louvain etc. 1900. 8°. 1

Vaillaiit (C. W. E.), De vraag omtrent het hooger beroep in strafzaken, s Uravenhage 18G0. 8 .