is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trceiie (L.j, Het batig saldo op de inkomsten van de overzeesche bezittingen van het Kon. der Xed ... dienstbaar gemaakt tot herstel, bevordering en bevestiging van de alge in een e welvaart der ingezetenen', zoowel van dat rijk zeiven, als van zijne koloniën, enz. Zalt-Bommel 1851. 8°.

Vries (J. H. de), De voorloopige werking van de bedrijfsbelasting. Zwolle 1896. 8 .

V rieseildorj) (J.), Proeve eener afzonderlijke belastingheffing ter voorziening in de behoefte van het armwezen te Dordrecht. Z. pl. 1889. 8°.

Vrolik (W. K. M.), Het //slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het art.': De Staatsspoorwegen en de schatkist. Utrecht 1885. 8°.

Vrolik (W. K. M.), De verlenging der Billiton-concessie Nabetrachting. \ ervolg op de '/Onuitgesproken rede." 's Gravenhage 1892. 8°.

Vroom (J. B.), De wetgeving op de registratie, toegelicht en van aant. voorz. 2 dln. 3° dr. Zwolle 1887. 8°.

Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van \ rouwenarbeid. Eed. Jouanna W. A. Naber. Amsterdam 1898.1°.

Waail(Iers (F. G. tan Bloemen), De overgang van communaal in individueel grondbezit op Java. 's Gravenhage 1879. 8°. A. G.

Wacli (Ad), Die Beweislast nacli dem Bürgerlichen Gesetzbuch Leipzig 190t. 8°.

Wach (Ad.), Vortriige über die Reichs-Civilproeessordnung. Bonn 18/9. 8 .

Wachter! wat is er van de nacht? Een vraag aan de natie [Door J. tan Lhnneiv] Amsterdam 1860. 8°.

Wal (J. de), Het regt van 't laatste woord in cassatie. Leiden 1869. 8°.

Walchius (Car. Erid.), Introductio in controversias juris civilis recentiores inter jurisconsultos agitatas. Ed. 3a. Jenae 1791. 8°.

Waleker (Karl), Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus 3" Aufl. Leipzig 1895. 8°.

Walker (Geo.), De Amerikaansche schuld en de middelen, om dezelve te voldoen. In het Nederd. vert. Tiel 1865. 8°.

Walsll (John), The practical results of the Reform act of 1832. London 1860. 8 .

W alter (Ejsbd.), Deutsche Kechtsgeschichte. 2C Ausg. 2 Bde. Bonn 1857. 8°.

Walz, Dan Badische Ortsstrassenrecht, dargestellt in Ausführuii«'eu zum Ortsstrassengesetze vom 6 Juli 1896 unter Berücks. der neuesten Gesetzgebung insbes. des Enteiguungsgesetzes vom 26 Juni 1899 lleidelberg 1900 8".