is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De — ter belasting van bedrijft- en andere inkomsten. Toegel.

door J. P. Spkknoer van Eyk. 's Gravenhage 1894. 8°.

Wet van den '26 Augustus 1822 (Stbl. 37), houdende de belasting op het binnenlandsch gedistilleerd, gewijzigd naar de wetten van Oec 1829 (Stbl. 76), 2 Jan. 1832 (Stbl. 4), 22 April 1852 (Stbl. t»2) en 28 Dee. 1855 (Stbl. 193). Toegel. door W. A. Gackstatter. Rotterdam 1856. 8°.

Wet van den 29«n Maart 1833 (Stbl 4), betreffende de belasting op het personeel, zooals die door latere wetten gewijzigd is. Bijgew. tot op 15 Aug. 1880 door .T. H. van Assum. 2e dr. Gonnchem 1880. 8 .

Wet van 10 Mei 1886 (Stbl. 104), houdende bepalingen ter bevordering van de verdeeliug van markgronden. Met inl. en aant. door G. L. van den Helm. 'sGravenhage 1886. 8°.

Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen, en eene daarmede gepaard gaande vrijwillige lecning. Amsterdam [1844], 8°.

Wet tot regeling der brievenposterij, met overzicht der nieuwe tarieven. In werking tredende 1 Apr. 1892. Sneek. 8°.

Wet van den 15"-« Apr. 1891, S. 87, tot regeling der brievenposterij, met aant. en reg. door P. H. Jobdens. Zwolle 1892. sm. 8 .

Wet van 30 Sept. 1893 (Stbl. n". 140) op het faillissement en de surséance van betaling. 'sGravenhage 1893. 8°.

])e op het faillissement en de surséance van betaling. Met

inl. en aant. door J. D. Veegens. Haarlem 1894. 8°.

W et van 30 Sept. 1893, Stbl. 140, op het faillissement en de surséance van betaling, gewijz. bij de wet van 6 Sept. 1895, Stbl. 155. 2 dln. Leiden 1896, 97. 8°.

Wetgeving, onder red. van H. van df.r Hoeven.

W et van 2 Oct. 1893 (Stbl. 149) tot heffing eener belasting op bednjfsen andere inkomsten. Met inl. en aant. van C. van Haren. Groningen 1893. 8°.

— De — van den 2 Oct. 1893 tot heffing eener belasting op bedriifs- en andere inkomsten (Stbl. 149), met aant. en de wetten van 22 Mei 1845 (Stbl. 22), 18 Sept. 1852 (Stbl. 177), 15 Juli 1869 (Stbl. 133) en 5 April 1870 (Stbl. 63), zooals deze door gemelde wet zijn gewijzigd, door A. E. J. Bebtling. 'sGravenhage 1893. 8 .

Wet van 2 Oct. 1893 (Stbl. 149) tot heffing eener belasting op bedrijfsen andere inkomsten, toegel. door E. Franken. Helder 1894. 8 .

Algemeeno — van den 26on Augustus 1822 (Stbl. 38) [over

de heffing "der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen]. Bijgew. tot 1 Julij 1881 door J. Meijer. Amsterdam 1882. 8 .

Wet van den 17 April 1887 (Stbl. 67) alsmede de Kon. Besluiten van den 27 Juli 1887 (Stbl. 140, 141 en 142) betreflende het houden van bevolkingsregisters enz. Voorz. van aant. en reg. door R. H. Loef Schuphoven. Vlaardingen 1887. sin. 8 .