is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wo«r«l — Een — aan het Amsterdanische Handelsblad. [Door L. van Woudkicuem van Vi,ikt.] Botterdam 1865. 8°. A. G.

Moord — Een — over de belasting-voorstellen door een oud-lid van de Staten-Generaal. Amsterdam 1881. 8°.

W oord — Ernstig — aan hen die uit waarachtig pligtsgevoel deelnamen in de leening. Aniliem 1844. 8°.

Woord — Een — over de herziening van de Wet on het Zee! Amsterdam 1858. 8°.

Woord — Een onpartijdig — uit Indië, betrekkelijk de gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te Batavia. [Door W. Boscn.1 «otterdam 1849. 8°. A. G.

Woord — Een opwekkend — tot het //kapitaal van Nederland" in verband met den ongewettigd lagen stand onzer nationale schuld. Door een patriot, 's Gravenhage 1898. 8°.

Woord — Een — aan den Koning [over de herziening der Grondwet]. Eebruarij 1845. Amsterdam. 8U.

Woord — Een — aau mijne landgenooten [over de finantiën]. 's Gravenhage 1843. 8°.

XS oord Een waar en hartig — aan mijne landgenooten uit den iningegoeden burgerstand, na de uitvaardiging der wet, houdende eene belasting op de bezittingen en daarmede gepaard gaande vrijwillige leening. Amsterdam 1844. 8°.

\l oord Een aan de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, 's Gravenhage 1848. 8°.

Woord — Een vrijmoedig — over het ontslag van den Heer Sonn van Basel, vroeger Ned. consul voor China te Canton en laatst algemeenen ontvanger te Samarang op Java, door een vriend vau geregtigheid en vrede [J. B- J. van Doren]. 's Gravenhage 1851. 8'. A. G.

Woord — Een — uit den vreemde. Opmerkingen omtrent de wijze waarop men liet lijden der armen verzachten en verbeteren kan. Botterdam 1856. 8°.

Wonde (Joiianna van) [S. M. C. van webmeskkiiken-Junius], Betrekkingen voor vrouwen. 1—5, 7—17. Amsterdam [1899,1900], 8°.

Wttewaull (Gun.), Bijdragen tot de staatshuishoudkunde en statistiek. Nieuwe uitg. Amsterdam 1843. 8°.

Wuelicrgesetz — Das österreichische — vom 28 Mai 1881. 8°.

Samuil. ausserdeutscher Strafgesetzbücliei', I.

Wuclierjresetz — üngarisches — vom 27 April 1883. 8°.

Samml. ausserdeutscher Strafgesetzbücher, 111.

Wijck (H. C. van der), De agrarische wet. 2C dr. 's Gravenhage 1870 8°- A. G.'