is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■p!S2e.( lSJh* «nl»l™S » «. Theorie der seu.m.ri»!,™

Br'eye",T Pr'c - naaF aanleiding van het Iets over de voorgestelde munten. A McS,»' mSE 1°! °°* P™™™1» " «»"»«'■

*Srf.<,£SL8lS5ft,8™ "" "«*» °ftW '33t twenty yeara.

"TenÏwo^T05' Bismarck8 nationalökouomische Anschauungen.

Samml. natioiialokon. u. statist. Abh., XXXI.

l{riU886h8" (J' J' L VAN DKIt)' C;hristendonl eu staatkunde. Nijmegen

Kruin (de) — Waarom zit — in de gevangenis? Een woord aan het Nederlandse volk, door ook een de Bruin. Den Haag 1900. 8°.

11 ™"S!!\a (VlTUS)' Optuigen en opwekken. Rede ter bevordering , dtT ^menwerking der verschillende democratische groepen Met aanh. Leeuwarden 1889. 8°. fe | n- iue,}

Brun de Ia Roclielte (Claud. de), Het proces crimineel, verdeylt in twee boecken. Het eerste, behelaende de misdaden, nenhan"«eii<n ende verdeelmgen. Het tweede, d'ordre endc instructie -an procederen m alle de selven. Wt de Franc, in ,1e Nederd. sprake oXebr Zr AVillem van Aller. (1 bd.) Vlissinge 165G. kl. 8'. °

"UlÏizig(?8E67RT8?UOM0, ESSayS' With a bi0"r" sketch the author.

"m' ai° P""""

"wSLbffilËL j™,j«di°Wi'»» «cepttaibu,. H»biIitotio™cbr.

Itynkerslioek (Coun. van), Curae secundae de jure occidendi et

exponendi hberos apud veteres Romanos. Lugduni Bat. 1743

Szxzr&t

Hyilkcrslioek (CORN. van). Opera ïnlnnm j;,„

conjunctim ed. Lugduni Bat. 1730. 4°. *' separatun, nunc

Kyi743rSI'"ek (C0UN- VAN)' °l)uscu,a varii argumenti. Lugduni Bat.

'XSriJml' 4""X O""1»»»» libfj q„„lao.