is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"drScine T« r 1'e"qUÓt1e faite au.,om del-Académie Royale »» ,uf i ,, «elgique par la commission charge d'étudier l i

S 1'. bmm *"

"ZfiTiS'"' (F' L )' o»«r de noodzakelijkheid e„

Tv»™ \ f", alSümeen •armbestuur, enz. Mot brief van H W Itdeman. Amsterdam 1849. 8°.

«Oliellns (Hugo), Commentarii de jure civili. Ed. <5* quam post obitum Ioann. CiriiisT. Kokmo contiti. Cau, Bucukb. 1 v7cUm ff Aorimbergae 1822—34. 8°. t~um en.

hrahnis (Auo.), The criminal. llis personnel and environment. With introd. by Ces. Lombboso. New ïork etc. 1900. 8'.

Drt'yer (C. H.), Bemerkungen zu den Beschlüssen der Keichsta^kommission betreffend die Berathung des Entwurfes einer Strafprocessordnung fur das Deutsche Reich. Leipzig 1875. 8°.

I>U «OIS (P. J F), Over het al dan niet wenschelijke om den werkkring der Rijkspostspaarbank te verruimen. Amsterdam 1902. 8°.

DurailtO", Cours de droit francais, suivant le code civil. 4« éd., contenant le texte des lois qui ont modifié la législation en Belgique la juris prudence de la Cour de Cassation et des Cours d'appe? bélges' etc [Av.] table aualytique. 12 torn. Bruxelles 1841. 8°. ° '

Eisele (Fbld.), Cogniturund Procuratur. Untersuchuugen zur Geschichte der processualen Stellvertretung. Freiburg i. B. usw. 1881. |o 6

Eisele (F.), Die materielle Grundlaee der Riwnt;,, p:„„ - . , rechtliche Untersuchung. Mit Beil. Berlin 1871 8°. ' omi8i;h-

EllSchts(TOrderiItN)' PfC*isch®, handleiding tot het Wetboek van Burg. . . ering, met inachtneming der laatste daarin gebrachte w ïjzigingen en opgeheld, door formulieren. 2 dln. Utrecht 1897,°1901. 8D.

F|W?rf,m ÏJ.V L" lCT™ we'U«"- W- D B.

d" » de arbeidersbeweging.

1 «lider, Des crimes de lèse-majesté. Discours. Liége 1901. 8°.

Fokkeiis (F.), Eindresumé van het bij besl. van den Gouv.-Gen van .Ned lndie van 24 Juli 1888 n«. 8 bevolen onderzoek naar de ver plithte diensten der mlandsche bevolking op Java en Madoera (Gouvernementslanden). 2 ged. (... stn.) Batavia 1901- 4° I. Heerendiensten. II. Gemeentelijke diensten.

Fr^^i.~BerHn~190(^e01de8°.SCll"ri'ederl^Il^8C'16n Postvereins. Mit

Francke (ftnn. Cn.), Die Nebenparteien der deutschen Civilnro1882. 8^Ug " Rechtskraft Dritten gegenüber. Göttingen