is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets over het landrentestelsel op Java. Door een oud-resident op Java. 's Gravenhage 1S63. 8°.

,1|(lii: _ Nederlandsch - en de staatsbegrooting voor 18G2, door een oud-gast. Middelburg 1861. 8".

Imseil (Jous. G. J. 0.), "Register van de nummering der stad Ain" sterdam, bevattende: 1». Voorrede met toel. omtrent het bijhouden van dit re<* ; 2®. Alphab. lijst der straten, grachten, enz. met hunne buurT L" sectie-indeeling, en/.; 3». De lijst der grachten, kaden, enz. waarop alle perceelen voorkomen met aanwijz. Mm hunne kadastrale en huisnummers, enz. Amsterdam 1J01. 8 .

JevoilS (W. Stanley), De. staat in zijn verhouding tot den arbeid. Naar het Eng. Met inl. van A. Kkhdijk. Haarlem 1888. 8 .

Kamp (Otto), Erwerb und WirtschaftsfÜhrung iin Arbeiterhaushalt. Leipzig 1892. 8°.

Kant (Imm.), Metaphysisclie Anfangsgründe der Reelitslehre. Konigaberg 1797. 8°.

Karden (Egon), Die Missachtung des Geldes in Preussen. Berlin 1891. 8°.

Kelleriiisinn (O.), La guerre et la paix. Étude inorale. Paris etc. 1900. 8 .

Kempe (E.), Nieuw bloed in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een woord aan de kiezers. Z. pl. en j. 8 .

Kjclléll (Bud.), Riksrattsinstituteis utbildniug i Sveriges historia.

Upsala 1895. 8°.

Skrifter ntg. af K. Humanist. Vctenskapssamf. i Upsala, IV, 1.

Koloniaal-radicalen - De - en het cultuurstelsel, 's Gravenhage 1862. 8°.

KonillU's (G. w.), Over de verhouding vau den patroon tot den leerjongen. Lezing. Amsterdam 1895. 8°.

Krabbe (tl.), Administratieve rechtspraak. Groningen 1.)01. 8 .

Krnseil.au (J. D.) - Inleiding tot de door - aangekondigde nadere ophelderingen en beschouwingen ter zake van zijn ontsag . ES-generaal vau financiën m Ned. Indië. 's Gravenhage 1818. 8 .

Kruseiliail (Mina), Deux lettres i

au sujet de son article //Les femmes dans 1 Aurorc üu

Dordrecht 1899. 8°.

Laboulaye (Êd.), Channing et sa doctrine. Introduction aux oeuvres

sociales de Ch. Paris 1869. 8 .

Laboulaye (&>.), L'état et ses limites. Suivi d'essais politiques. 3» éd. Paris 18G5. 8°.

Land (N. K. F.), Verklaring van het Burgerlijk Wetboek. ... dln. 2" dr. Haarlem 1901— • 8 .

15